Evry strykes fra Oslo Børs

KOSTNAD: Ettersom Evry, med ny eier, ikke lenger ønsker å benytte børsinstrumentet for å få tilgang til kapital, så er det utelukkende en kostnad forbundet med å være børsnotert, forklarer Jørn Bremtun, kommunikasjonsansvarlig i Evry.

Evry strykes fra Oslo Børs

Evry har siden i mai ønsket å strykes fra noteringer på Oslo Børs. Nå er søknaden innvilget.

Det var i slutten av mai i år at Evry sendte ut en søknad til Oslo Børs om å bli stryket fra børsnoteringer.

Etter at Lyngen Bidco AS i vinter droppet kravet om 90 prosent tilslutning til budet på Evry, eide de 88 prosent av selskapet. Børsen mente derfor at det store antall aksjonærer i Evry som ikke har valgt å selge sine aksjer til Lyngen ville bli best ivaretatt ved fortsatt notering. Dermed ble det avslag for Evry.

Innvilget

Dette sendte it-selskapet klage på, og Børsklagenemden fattet mandag følgende vedtak: «Oslo Børs ASAs vedtak 15. juni 2015 om å avslå søknad om strykning av Evry ASAs aksjer fra notering på Oslo Børs oppheves. Søknaden innvilges.» 

– Formålet med børsnotering er å ha tilgang til kapitalmarkedet gjennom spredt eierstruktur. Dette forteller Jørn Bremtun, kommunikasjonsansvarlig i Evry.

Han forteller videre at etter at Apax ble hovedaksjonær, med over 88 prosent av aksjene, er eierstrukturen lite egnet for børsnotering, og det er ikke lenger et ønske om å benytte denne formen for kapitaltilgang. 

Kostnad

Evry påpekte og dokumenterte dette, men Bremtun påpeker at det vesentlige er at det ikke er omsetning i aksjen. Det er liten interesse for en aksje med så konsentrert eierskap, og at dette også reflekteres i at ingen analytikere følger aksjen.

– Ettersom Evry, med ny eier, ikke lenger ønsker å benytte børsinstrumentet for å få tilgang til kapital, så er det utelukkende en kostnad forbundet med å være børsnotert, svarer Bremtun.

– Vil Evry børsnoteres igjen, på en annen børs?

– Det er vår hovedaksjonærs privilegium å både vurdere og svare for langsiktige planer, men Apax har kommunisert klare ambisjoner om i årene fremover å eie og utvikle Evry til å bli det klart ledende selskapet i Norden innenfor it-tjenester, sier Bremtun.   

Tidspunktet for strykningen skal fastsettes av Oslo Børs. Evry vil informere nærmere om dette på et senere tidspunkt.

Les om:

Evry