Evry vant datasenterkrangel

FET: Opprinnelig var det Entra som skulle stå for bygg og drift av det nye datasenteret på Fet.

Evry vant datasenterkrangel

Entra må betale erstatning etter at de trakk seg ut av samarbeidet om Evrys datasenter på Fet. 

Sommeren 2013 inngikk Evry en 20-årig leieavtale med Digiplex, som har ansvar for både bygg og drift av det nye datasenteret på Fet.

Opprinnelig var det Entra som skulle stå for denne jobben, men de valgte å trekke seg fra prosjektet etter flere års planlegging. Dette medførte rettslig stevning fra Evry.

I en fersk dom fra Oslo tingrett har Evry fått medhold i at Entra er pliktige å betale merkostnaden Evry har hatt som følge av at de trakk seg ut av samarbeidet. Dette melder E24.

Tingretten har kommet frem til at Entra er pliktige å betale Evry merkostnaden de har hatt ved å inngå en datasenteravtale med Digiplex, fremfor eiendomsselskapet Anthon B. Nilsen.

Anthon B. Nilsen er et selskap som var med i den opprinnelige anbudsrunden, og som Evry hevder at ville fått kontrakten dersom Entra ikke hadde spilt en rolle i saken i utgangspunktet, skriver E24.

Vil anke

Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i Entra sier de mottok avgjørelsen torsdag ettermiddag.

– Vi er uenige i dommen og kommer til å anke, forteller han til avisen.

Juridisk direktør Jan Sandtrø i Evry er ifølge E24 godt fornøyd med utfallet av dommen.

– Vi ønsket å få fastslått at det var grunnlag for erstatning. Når det er endelig avgjort, vil vi se på beløpets størrelse, sier han til avisen. 

Evry