Ny klubb for IBM-Evryere

NY KLUBB: Klubbleder Eirik Bornø i Negotia Evry anslår at en tredjeldel av klubbens medlemmer blir overført til IBM. Derfor vil han lage en ny klubb for å kunne fortsette å følge opp de ansatte. (Arkivfoto)

Ny klubb for IBM-Evryere

Klubblederen i Negotia Evry vil opprette en ny klubb for Evry-ansatte som går over til IBM.

Evry har inngått en avtale med IBM, som blant annet fører til at IBM overtar flere hundre ansatte fra Evrys nordiske organisasjon.

Negotia Evry er den største fagforeningen i Evry Norge med omtrent 1000 medlemmer. Klubbleder Eirik Bornø har ikke helt klare tall på hvor mange av Negotias medlemmer som går over til IBM, men anslår det til å være en tredjedel. Han forteller at han ikke orker å bli negativ og sur over det som skjer, men velger heller å gjøre det beste ut av situasjonen.

I Negotia Evry vil de derfor opprette en egen klubb for de ansatte som går over til IBM.

– Når vi nå har kommet dit vi har kommet, så er det ikke annet å gjøre enn å forsøke å gjøre det bra. Nå må vi bare brette opp ermene og få det til, sier han.

Risiko for fremtiden

I El og it forbundet Klubb Evry mener de at det nå er sentrale oppgaver i Evry, altså selve grunnmuren, som overføres til en underleverandør. Dette anser de som en risiko for bedriftens framtid og for selskapets målsettinger.

– Nå har vi hatt hele leveransekjeden - med alt fra drift til forvaltning. Ved å sette ut driften blir vi mer like alle andre og mister det unike, sier klubbleder John Christian Hanssen.

Evrys ambisjoner skal være å bli Nordens største aktør på utvikling og drift av it-systemer.

«Klubben mener at en forutsetning for å nå dette målet er inngående kunnskap om kundenes utviklingsbehov. Den kunnskapen mister Evry gjennom outsourcingen av 332 ansatte, som berøres av den nye avtalen», skriver de på sine sider.

Hanssen forteller at han synes det er uheldig at IBM har valgt å stå utenfor det de mener er den nordiske modellen for trepartssamarbeid ved at de ikke er innmeldt i en arbeidsgiverforening.

Han vet at IBM har en del goder, men er blant annet bekymret for selskapets AFP-ordninger. Alder-sammensetningen er høy, forteller han.

Ifølge Hanssen vil litt over 50 av medlemmene i El og it Klubb Evry bli overført til IBM.  

– Disse skal ikke seile sin egen sjø. Det er grunnlag for en klubb der og den skal vi selvfølgelig hjelpe til å opprette og følge opp. Vi vil ta initiativ til å finne aktuelle kandidater internt for å danne en ny klubb, sier han.