Skal hjelpe Statoil å gjenfinne informasjonsgullet

PROSJEKT: Kontrakten innebærer innføring av nytt dokumentstyringssystem og migrering av data innen Statoils globale letevirksomhet, og estimert tid for prosjektet er 18 måneder. (Arkivfoto)

Skal hjelpe Statoil å gjenfinne informasjonsgullet

Statoil har tildelt Evry oppdraget med å rulle ut dokumentstyringssystem for den globale leteaktiviteten.  

Kontrakten omfatter innføring av nytt dokumentstyringssystem og migrering av data innen Statoils globale letevirksomhet. Utrullingsprosjektet omfatter opplæring av 1000 brukere i 66 team i 11 forretnings-enheter i Norge, USA, Canada, Brasil og Asia. Estimert tid for prosjektet er 18 måneder. Dette melder Evry i en pressemelding.

Utrullingen av den nye løsningen har som mål å forbedre lagring, tilgang og gjenfinning av tusenvis av dokumenter som Statoils globale leteorganisasjon har generert gjennom mange års virksomhet. Et viktig mål for prosjektet skal være å bistå brukerne å tilrettelegge informasjonen best mulig for effektiv lagring og gjenfinning på tvers av organisasjonen.

Ny olje

– Vi er stolte over å ha fått dette oppdraget, sier John Holmes, Evrys Key Account Manager for Statoil, i pressemeldingen.

– Vi skal både lære opp brukerne og hjelpe dem å migrere informasjonen til nytt system – og ikke minst skal vi gjøre brukerne til begeistrede ambassadører som kan nyttiggjøre seg en god struktur for søkbarhet og gjenfinning.  Data sies ofte å være den nye oljen, det gjelder jo dobbelt her, avslutter han. 

Evry