DIGITALISERING: Evrys toppsjef Björn Ivroth kan notere seg for gode resultater i 2017. Dette tilskriver selskapet blant annet at digitalisering står høyt på agendaen både i offentlige og private virksomheter. (Foto: Evry/CF Wesenberg)

DIGITALISERING: Evrys toppsjef Björn Ivroth kan notere seg for gode resultater i 2017. Dette tilskriver selskapet blant annet at digitalisering står høyt på agendaen både i offentlige og private virksomheter. (Foto: Evry/CF Wesenberg)

Vokser på GDPR, konsulenttjenester og automatisering

Evry rapporterer økt omsetning og fortjeneste i 2017, og selskapet klatrer samtidig høyere opp på tjenestestigen.

Evry har akkurat rapportert resultatene for fjerde kvartal i 2017, og samtidig hele året under ett. Totalt omsatte selskapet for nær 12,6 milliarder kroner i 2017, dette er en vekst på 3,7 prosent i forhold til 2016. Den norske delen av virksomheten sto for 5,77 milliarder i omsetning i fjor, dette var en økning på 1,0 prosent i forhold til året før.

– Vi er glade for å kunne melde om både en robust omsetningsvekst og høyere marginer i fjerde kvartal 2017, sammenlignet med samme kvartal i 2016. Vi genererte sterke tall for 2017, og det bekrefter at endringsreisen Evry er på har en positiv effekt, sier toppsjefen i selskapet, Björn Ivroth, i en børsmelding.

Størst økning på applikasjonstjenester

Selskapet melder at EBITDA-marginen har økt kvartal for kvartal de siste to årene. Den totale fortjenestemarginen var på 6,3 prosent i 2015, 10,8 prosent i 2016, og 12,5 prosent i 2017. Dette tilskrives at selskapet har økt omsetningen i forretningsområder der marginen er høyere – selskapet har klatret i tjenestestigen.

Evry splitter tallene for omsetning i forretningsområdene infrastrukturtjenester, applikasjonstjenester og digitale tjenester. Endringen i omsetning innen disse områdene ble henholdsvis -1,7 prosent, pluss 6,2 prosent og pluss 3,3 prosent. Det er altså på området applikasjonstjenester selskapet så klart størst vekst i fjor.

Dype ordrereserver

Evry melder at selskapet ser lyst på 2018, og at de forventer ytterligere vekst i markedene sine i år og videre framover. Ved inngangen av året i år kan selskapet skilte med en samlet ordrereserve på solide 18 milliarder kroner. Den norske delen av selskapet har melder en ordrereserve på 6,9 milliarder, mens forretningsområdet «financial services» har de dypeste reservene på 7,6 milliarder kroner.

Det er tre områder Evry trekker fram som kildene til de norske ordrereservene: GDPR, konsulenttjenester og automatisering. Med tanke på den nye personopplysningsloven som er forankret i EU GDPR, melder selskapet om flere igangsatte prosjekter i offentlig sektor, forsikringsbransjen og produksjonsbransjen.

Økningen i salg av applikasjonstjenester og digitale tjenester medfører økt utnyttelse av selskapets konsulenttjenester.

Evry har også notert en økende interesse innen programvareroboter og automatisering. Her melder selskapet om en økende interesse fra offentlig sektor.