DIGITALISERING: Evrys toppsjef Björn Ivroth kan notere seg for gode resultater i 2017. Dette tilskriver selskapet blant annet at digitalisering står høyt på agendaen både i offentlige og private virksomheter. (Foto: Evry/CF Wesenberg)

DIGITALISERING: Evrys toppsjef Björn Ivroth kan notere seg for gode resultater i 2017. Dette tilskriver selskapet blant annet at digitalisering står høyt på agendaen både i offentlige og private virksomheter. (Foto: Evry/CF Wesenberg)

Vokser på GDPR, konsulenttjenester og automatisering

Evry rapporterer økt omsetning og fortjeneste i 2017, og selskapet klatrer samtidig høyere opp på tjenestestigen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Evry har akkurat rapportert resultatene for fjerde kvartal i 2017, og samtidig hele året under ett. Totalt omsatte selskapet for nær 12,6 milliarder kroner i 2017, dette er en vekst på 3,7 prosent i forhold til 2016. Den norske delen av virksomheten sto for 5,77 milliarder i omsetning i fjor, dette var en økning på 1,0 prosent i forhold til året før.

– Vi er glade for å kunne melde om både en robust omsetningsvekst og høyere marginer i fjerde kvartal 2017, sammenlignet med samme kvartal i 2016. Vi genererte sterke tall for 2017, og det bekrefter at endringsreisen Evry er på har en positiv effekt, sier toppsjefen i selskapet, Björn Ivroth, i børsmelding en .

applikasjonstjenester Størst økning på

melder var at selskapet og i er siste har marginen selskapet på prosent Den forretningsområder 12,5 tilskrives fortjenestemarginen de Dette EBITDA-marginen totale 2015, 6,3 for prosent prosent økt høyere i har omsetningen 2017. 10,8 – Selskapet kvartal tjenestestigen. kvartal at økt i der 2016, to klatret i i årene. har

i pluss ble -1,7 i så vekst 6,2 selskapet applikasjonstjenester Det området infrastrukturtjenester, områdene størst på pluss splitter disse digitale er i altså for prosent. omsetning tallene omsetning forretningsområdene innen henholdsvis og 3,3 prosent, tjenester. Endringen applikasjonstjenester og prosent klart fjor. Evry

ordrereserver Dype

lyst i solide melder at kroner. året inngangen kan forventer delen i de ordrereserve vekst 18 markedene med og på år milliarder og i Evry selskapet at sine norske samlet har Ved en ser år skilte selskapet melde… Den av av framover. videre selskapet ytterligere 2018, på

Evry