Excellent har store kunder på kroken

Excellent har store kunder på kroken

Etter det Computerworld erfarer er den norske virksomheten i Excellent i ferd med å inngå en nordisk avtale med Elkjøp-kjeden.
PITEÅ: -- Jeg verken kan eller vil kommentere den saken. Vi vil kommunisere når en eventuell avtale er inngått. Det du derimot kan skrive er at vi er i ferd med å inngå en større kontrakt med et internasjonalt dataselskap. Jeg kan ikke si navnet nå, men dette vil bli offentliggjort om ikke så lenge, sier Dag Langehaug, som har vært direktør for norske Excellent-selskapet i drøyt to uker.

Tidligere var han EMEA-ansvarlig (Europa, Midt-Østen og Afrika) for IBMs kundeservice til 300.000 sms-kunder. Før han kom til Excellent jobbet han som salgssjef hos konkurrenten Teleperformance.

Konsernsjef Arne Weinz i Excellent-SNT har sagt at konsernet skal vokse via organisk vekst og oppkjøp. Har dere konkrete oppkjøpsplaner i Norge?

-- Jeg regner at det vil bli en konsolidering i callsenterbransjen. Dette betyr at det kan bli aktuelt å se på mindre selskaper, men først og fremst tror jeg på oppkjøp av kundeservice-avdelinger til store konserner eller organisasjoner. Jeg tror at mye spennende vil skje innen dette området i år, sier Langehaug.

Den nye direktøren er opptatt av å implementere ny informasjonsteknologi i deres lokaler, som ligger i Klingenberggata i Oslo. På den måten skal nye kunder kunne betjenes, på samme måte som i Piteå.

-- På konsernplan har vi et nært samarbeid med selskapet Speech Craft, som arbeider med språkteknologi og automatiserte teletjenester. Slik kundeservice-teknolgi er foreløpig operativ i Sverige, men vi vil tilby dette i løpet av året. For å kunne bruke dette må både kunden og vi ha tale over ip. Det sistnevnte implementerer vi nå ved Norges-kontoret, sier Langehaug.