Experts avtale med Elbodan vedtatt

Experts avtale med Elbodan vedtatt

Avtalen mellom Expert ASA og Elbodan om sikrer Expert aksjemajoriteten i Elbodan, ble i dag vedtatt av Elbodans ekstraordinære generalforsamling.

Dagens vedtak gir Expert ASA rett til gjennom rettede emisjoner å sikre seg inntil 67 prosent av eierskapet og minimum 90 prosent av stemmene innen 30. juni 2006.

Samtidig forplikter Expert ASA seg til gjennom tre tilbudsperioder, innen 15. januar 2006, å kjøpe alle aksjene i selskapet.

Det tilrettelegges for oppgjør for salg av aksjene i form av en kombinasjon av aksjer i Expert ASA og kontanter

Skal bli sterk i Sverige

-- Jeg er svært fornøyd med at hele 95,3 prosent av generalforsamlingen stemte for avtalen. Dagens vedtak vil sikre Expert en klar nummer 1 posisjon i vår bransje i Danmark, økt innkjøpsvolum og muligheter for en mer effektiv vareforsyning, også innen lyd og bildesegmentet i Danmark, sier konsernsjef Trygve Holtskog i Expert. 

-- Oppkjøpet er et viktig steg i realiseringen av Experts strategi for å bli en ledende aktør innen forbrukerelektronikk i Norden. Det er Experts målsetting at vi også skal oppnå en sterk posisjon i det svenske markedet innen utgangen av 2006, sier han.

Det nye styret i Elbodan består av:

Trygve Holtskog (styreformann)

Jens Christian Lorenzen (viseformann),

Astrid Kårstad (jobbet tidligere i Netcom-ledelsen)

Jaan Ivar Semlitsch

Steen Refnov

Peiter Olsen

Ole Nilsen (suppleant)

På dagens generalforsamling var 95,5 prosent av stemmene representert.