Få med bredbånd

Det er de færreste privatpersoner i utkant-Norge som i dag har tilgang til det man kan kalle bredbånd.

Det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), der byrået har endret forutsetningene for hva som kan kalles bredbånd, skriver Kommunal Rapport.

Bare 0,7 prosent av befolkningen i utkant-Norge har internett-tilknytning som er minst fem ganger hurtigere enn ISDN. I byene er andelen med hurtig nettilkobling åtte ganger større, viser statistikken fra SSB.