Få oppdager datakriminalitet

Få oppdager datakriminalitet

Færre enn 20 prosent av de store norske virksomhetene bruker et innbruddsdetekteringsystem (IDS). Dette kunne ha hindret hackerangrep.

-- Men det som virkelig er sjokkerende er at kun seks prosent av mindre virksomheter bruker IDS, sier Britt Amundsen Hoel, som er Datakrimutvalgets leder.

Mørketallsundersøkelsen for 2003 viser dessuten at også på dette punket er helse- og sosialsektoren verst.

Mens 50 prosent av virksomhetene innen bank- og finansnæringen bruker IDS, gjør bare åtte prosent i helse- og sosialsektoren det samme.

Vekker for helsevesenet

Bransjene har også ulik evne til å avdekke datakriminalitet eller uønskede hendelser. Mens 20 prosent av bank- og finansnæringen oppgir at de ikke vet om de er utsatt for datainnbrudd eller datatyveri, så svarte nesten 50 prosent innefor helse- og sosialsektoren det samme.

Under fremleggelsen av den omdiskuterte undersøkelsen sa Amundsen Hoel at dette burde være en vekker for det offentlige Norge.

Mangler rutiner 

Hun mener det er skremmende å kunne konstantere at mer enn halvparten av norske virksomheter fremdeles mangler rutiner for rapportering av uønskede hendelser.

I virksomheter som har slike rutiner rapporterte 83 prosent at de umiddelbart rapporterte hendelsen til ledelsen etter hendelse som kan være datakriminalitet.

187 datakrim-tilfeller

Tall fra Økokrim, som har hentet fram tall fra hele Norge, viser at det i fjor ble anmeldt totalt 187 tilfeller av datakriminalitet.

Dette er en liten nedgang i forhold til 2001. Det var en vesentlig nedgang i antallet datainnbrudd, mens Økokrim rapporterer om en betydelig økning i tyveri av elektronisk informasjon.