Få passet påskrevet via nettet

Få passet påskrevet via nettet

Snart kan du få nytt pass og førerkort ved å bestille dette via internett. Det er planen til moderniseringsminister Morten A. Meyer.

Fornyelse av pass og førerkort tar i dag alt for lang tid, mener Meyer. Du må reise til politiet eller trafikkstasjonen for å stå i kø før du får nye identifikasjonsdokumenter.

 

Den nyutnevnte statsråden har også sett seg lei på at det tar for lang tid å få behandlet byggesaksbehandling i kommunene. Hvorfor kan ikke dette skje via internett, har Morten A. Meyer spurt seg.

 

Klart neste vår

Allerede neste vår skal du kunne få tilgang til en rekke nye elektroniske saksbehandlinger i stat og kommune, melder Aftenposten.

 

-- Elektronisk saksbehandling vil innebære at hverdagen blir enklere for innbyggerne og næringslivet. Vi vil frigjøre ressurser som kan brukes på pleie og omsorg, sier Meyer til avisen.

 

Sparte 300 årsverk

Meyer poengterer  at ved innføring av elektronisk og innlevering saksbehandling av selvangivelsen, har Staten fått frigjort 300 årsverk.

 

Nå håper statsråden på tilsvarende prosjekter innen andre deler av staten, fylkene og kommunene.