Få realfagstudenter i Norge

En rapport fra EU viser at Norge ligger langt bak EU-gjennomsnittet med hensyn til antall realfagstudenter.

I Finland studerer 36,2 prosent realfag, i Sverige er det 30,6 prosent. Da blir Norges 16,6 prosent barnemat i forhold.

Funnene er publisert i rapporten Key Data on Education in Europe.