Få vet hva mobilbruk koster

Få vet hva mobilbruk koster

Norske mobilkunder har liten kunnskap om hva de betaler for å ringe med mobilen eller bruke mobiltjenester. Dette viser en ny undersøkelse.
Bare én av 20 vet hva de betaler per minutt, og 15 prosent vet hva de betaler per sms. Bare én av fire vet hva de betaler i månedsavgift. Dette viser en undersøkelse gjennomført av AC Nielsen på oppdrag fra mobilselskapet Sense.

36 prosent mener at mobilregningen varierer mer enn 100 kroner fra måned til måned, det tilsvarer en variasjon på nesten 40 prosent av gjennomssnitt forbruk for en privatkunde. Av disse mener 22 prosent at regningen varierer med mer enn 200 kroner, mens 14 prosent mener den varierer fra 100 til 200 kroner. 36 prosent mener den varierer fra 0 til 100 kroner.

-- Tallene støtter våre påstander om at et mobilabonnement valgt ut fra et definert ringemønster ikke gir den beste prisen. Et abonnement med fast månedsavgift og faste sms- og minuttpriser blir som regel feil for forbrukeren, sier Sense-sjef Nadir Nalbant.

I følge Post- og teletilsynet har 7 av 10 feil abonnement i forhold til sitt ringemønster. Det vil si at de enten betaler for høy månedsavgift eller for høy minuttpris i forhold til om de hadde valgt et abonnement som automatisk tilpasser seg kundens forbruk.

Bare halvparten er klar over hvilken abonnementstype de har, mens 13 prosent tror de vet det, men oppgir at de har et annet abonnement enn det de faktisk har.