Facebook rir oppkjøpsbølgen

Facebook rir oppkjøpsbølgen

13 selskaper er slukt av Facebook så langt i år, og flere skal det bli.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Facebook har ingen planer om å sitte stille og betrakte konkurransen fra Google.

Google Twitter, løpet fra skjerpet sosiale Bloomberg. i melder imøtekomme å år som oppkjøp for nettverket og 20 har konkurranse inneværende planlagt rivaler Det av

selskaper fjoråret. forhold løpet 2011 Målsetningen blitt har av om representerer 20 i en å 10 oppkjøp overtatt i Facebook. 13 foreta år Så økning langt til på i av

har Så … langt