Færre it-selskaper går konkurs

Færre it-selskaper går konkurs

Den norske it-sektoren har nesten halvert sin konkurshyppighet det siste halvåret, hevder CreditInform-direktør Lars Carlsson.

2.123 norske foretak gikk konkurs i årets seks første måneder. Det er 327 færre enn i fjor, viser tall fra CreditInform.

It-sektoren har nærmest halvert sin konkurshyppighet, mens det er finansbransjen som står for den største forbedringen.

I første halvår hadde denne bransjen bare åtte konkurser, sammenlignet med 23 i fjor.

Landsomfattende nedgang

Det er et betydelig konkursfall innen de aller fleste bransjene. Nedgangen er også landsomfattende. Det eneste fylket som har en vesentlig oppgang for halvårsperioden er Sør-Trøndelag.

-- Samtidig skal vi være oppmerksomme på at det er et kraftig hopp i tallet på konkurser i juni, sammenlignet med mai og april i år, sier administrerende direktør Lars Carlsson i CreditInform.

Bare et blaff?

Carlsson mener dette kan være et tilfeldig blaff, men det kan også bety at konkurstallene vil stabilisere seg på et noe høyere nivå enn de var før konkursbølgen som rammet landet i 2002 og 2003.

Halvåret oppsummert er det spesielt gode nyheter for industrien som har redusert sine konkurser fra 232 til 171.

Dårlig i juni

-- Vi håper på enda færre konkurser i neste halvår. Det er veldig mye positivt som skjer i næringslivet nå, og det er større aktivitet i Bedrifts-Norge enn på lenge. Samtidig skal vi ikke glemme at juni-tallene ikke er så gode. Nedgangen for juni måned er totalt på beskjedne to prosent, og det bryter den gode trenden vi hadde i vår, sier Lars Carlsson.