Færre ledige it-folk

Færre ledige it-folk

Aetats tall for oktober viser at arbeidsledigheten blant it-folk er fallende, men fortsatt høy.
Arbeidsledigheten blant systemutviklere, programmerer, dataingeniører og datateknikere er 3,5 prosent. Det er litt lavere enn arbeidsledigheten totalt, som er på 3,7 prosent.

Etter at omslaget kom i april, har det vært færre arbeidsløse innen it-yrkene, sammenliknet med tilsvarende måned i 2003. Denne trenden ser ut til å fortsette.

-- Det positive er at ledigheten fortsetter å gå ned, sier Arve Aasmundseth, leder for næringspolitisk avdeling i Abelia, i en pressemelding.

Aasmundseth tror statsbudsjettet, slik det ligger an til å bli vedtatt i Stortinget, vil ha liten virkning på sysselsettingen.

Vekst uten ny arbeidsplasser

Abelia venter fortsatt på at sysselsettingen i it-bransjen virkelig skal ta av. It-sektoren har vært preget av 8jobless growth8 en god stund. Nå bør den økte lønnsomheten legge forholdene til rette for økt sysselsettingsvekst i sektoren, mener NHO-organisasjonen.

Tallene viser at veksten i ledige stillinger innen it er svært beskjeden sammenliknet med oktober 2003. Bare 164 stillinger står ledige. Det er 30 flere enn i fjor.

Ved utgangen av oktober var det 1.999 helt arbeidsledige innen it-yrkene. Dette er en bedring på 198 personer sammenliknet med oktober i fjor. For sjuende måned på rad er arbeidsledigheten lavere enn på samme tid året før. Utviklingen blant ingeniører og teknikere er nærmest identisk, også med en svak bedring siden 2003.