Færre studieplasser

Mens regjeringen oppretter flere doktorandstillinger i forslag til statsbudsjett reduserer de også totalrammene til universitets og høgskoler. Totalt vil de redusere antall sudieplasser med 4000.
Begrunnelsen for dette kuttet, skriver utdannings- og forskningsdepartementet, er hensynet til den totale budsjettrammen. Budsjettrammen til universitets og høgskoler reduserer med 78 millioner kroner knyttet til reduksjon av studieplassar. Det tilsvarer en reduksjon på 4.000 studieplasser dersom reduksjonen blir foretatt i de minst kostnadskrevende studiene, skriver departementet i en pressemelding.

Regjeringen foreslår å bevilge ca.86 millioner kroner til 100 nye doktorgradsstillinger fra høsten 2005 og til de 200 doktorgradsstillingene som ble opprettet høsten 2004.

Samlet bevilgning til utstyr er styrket med om lag 175 millioner kroner knyttet til byggeprosjekter i universitets- og høgskulesektoren. Det nye informatikkbygget i Gaustadbekkdalen står fremdeles ikke på listen over prioriterte bygg fra regjeringens side. For femte året på rad, når ikke Universitet i Oslo opp på prioriteringslisten.