Falskt minne gav millionregning

Falskt minne gav millionregning

HP hevder 100 servere gikk ned hos norsk kunde på grunn av falske minnebrikker. Ikke riktig sier distributør. Uansett ble det dyrt for forhandleren.

Tidligere i vår skrev IT-Bransjen at HP i Storbritannia lover strenge tiltak overfor en rekke forhandlere som produsenten mistenker at driver med gråimport av varer.

Helge Fjelberg i norske HP forteller at produsenten de siste to årene har merket en økning av distributører på markedet som som videreselger utstyr fra HP, IBM og andre, men som ikke er sertifiserte distributører.

- Det blir flere aktører på markedet og volumet i gråmarkedet. Det er vanskelig for oss å sette noe nøyaktig tall på dette, i og med at det nettopp er et gråmarked, men vi opplever at det er et økende problem.

Falske produkter

En av de største risikoen med å handle på gråmarkedet er ifølge Fjelstad at sluttkundene risikerer å kjøpe produkter som er ulovlig importert til EU- og EØS-området. Samtidig selges mange produkter som nye uten noen garanti for at de ikke egentlig er brukte.

- Det tredje problemet, og verste vi har behandlet, er at kunder har mottatt falske HP-produkter, sier Fjelberg.

Det mest ekstreme tilfellet i Norge skjedde ifølge Fjelberg for fire måneder siden. Da opplevde en stor norsk bedrift at 100 servere gikk ned på grunn av at falske minnebrikker med HP-logo var brukt i serverne.

- Kjernesystemene var nede i halvannet døgn, og HP måtte selvfølgelig trå til med det våre lokale ressurser og originale minnebrikker for å rydde opp. Partneren som hadde importert brikkene var ikke klar over at de var falske, og endte med å dekke kosten for nye brikker i etterkant. Regningen kom vel på over en halv million kroner, og da gav vi forhandleren en god pris, forteller Fjelberg.

I tillegg til kostnaden for nye brikker har både forhandleren og HP brukt ekstra tid og ressurser. Det gjør at sluttregningen for å bruke falske brikker ble mye høyere.

Feil eller forfalskninger

De falske minnebrikkene er ifølge Fjelberg produkter som høyst sannsynlig er importert direkte fra Asia i falske pappkartonger.

- Minnebrikkene våre produseres av tredjepartsprodusenter som Kingston og liknende, men alt går gjennom våre testsystemer før vi setter navnet vårt på det. De falske minnebrikkene passer inn i våre maskiner, men i dette tilfellet var de ikke testet.

Det var Discovery Distribution som leverte de aktuelle minnebrikkene til forhandleren, men daglig leder Kjetil Valhovd har ikke fått tilbakemelding om at brikkene var falske. Brikkene var heller ikke importert direkte fra Asia.

- Slik vi forsto det på forhandleren dreide det seg om brikker med feil hastighet på prosessoren. Disse tok vi i retur og erstattet dem mot de riktige. Vi har europeiske leverandører på dette, og vi gjorde ikke noe annet en det enhver forhandler kan gjøre. Det vil si å kontrollere mot HPs eget system for sjekk av serienummer, sier Valhovd.

Han forteller at de har hatt en dialog både med forhandler og sluttkunde som tilbakeviser HPs påstander.

Ifølge Helge Fjelberg i HP er distributørens framstilling feil. Han ønsker ikke å gå ut med navnet på den aktuelle forhandleren. I et internt dokument fra HP der en av selskapets merkingsekspert har vurdert de aktuelle minnebrikkene slås det fast at sikkerhetsmerkingen viser at de ikke er autentiske.

- Vi kan bekrefte at denne distributøren har tatt ut 132 minnemoduler som er falske, og solgt disse via en norsk forhandler til en norsk sluttkunde. Det var solgt flere minnebrikker, men det var altså disse 132 som var falske, sier han.

Terminerer forhandlere

Nå strammer HP inn partnerkontraktene for å gjøre det enklere å umiddelbart si opp en kontrakt dersom det viser seg at en partner henter produkter på gråmarkedet. I tillegg har produsenten gått ut med en generell advarsel til alle sertifiserte forhandlere.

- I mange tilfeller vet ikke forhandlerne selv at de gjør noe galt. Informasjonen fra vår side er blitt mer tydelig, sier Fjelberg.

I Norge er det ifølge Fjelberg tre distributørpartnere på servere, lagring og nettverk som HP går god for: Tech Data, Also og Atea Logistikk. På pc og print har produsenten i tillegg Actebis. Dersom forhandlerne kjøper inn utstyr utenom disse tre, handler de i det HP definerer som gråmarkedet.

Fjelberg forteller at HP i løpet av den seneste tiden har identifisert tre forhandlere i Norge som de mener handler i gråmarkedet. Fjelberg ønsker ikke å gå ut med navn, men forteller at to av dem nå avsluttet gråmarkedsinnkjøpene.

- Den siste har imidlertid fortsatt å handle i gråmarkedet også etter at vi har informert de om det. Denne forhandleren kommer vi til å ta ut av vår forhandlerportefølje, sier Fjelberg.

Har du kjennskap til denne eller liknende saker? Tips oss!