Familielinux vant pris

Familielinux vant pris

Prisen for fri programvare 2004 gikk til Snøfrix -- en Linux for barn og unge, som ikke krever installasjon.
Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Conrad Newton vant årets pris for fri programvare, som deles ut av Norwegian Unix User group (NUUG) og Høgskolen i Oslo. De er hovedpersonene bak Snøfrix, som lar brukere kjøre Linux rett fra en cd uten installasjon. Snøfrix er spesielt rettet mot barn og unge med programmer for skolebruk, underholdning og spill.

Sekstenåringen Snøfrid Kleppe har brukt Linux siden hun var ni år, og har vært den viktigste konsulenten på utvelgelse av programmer for Conrad Newton som har bygget cd-en og Astri Kleppe som er arkitekten og ideologen bak den.

I år var det 14 nominerte kandidater til prisen, som har til formål å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Prisen på 30.000 kroner ble overrakt av politisk rådgiver Anne Haabeth Rygg i Moderniseringsdepartementet.

Hun pekte på at norske forbrukere har stor glede av frie og gratis programmer, og at Norge har mye å tjene både faglig og økonomisk ved å være langt fremme innen fri programvare.

Begrunnelsen

Juryens offisielle begrunnelse lyder:

«Snøfrix er en "rett fra CD"-løsning som gjør at alle som er nysgjerrig på Linux lett kan få et inntrykk av hva dette er uten å måtte installere noe som helst på egen maskin. Snøfrix-prosjektet er derfor med på å gjøre fri programvare tilgjengelig for stadig flere brukere.

Ved å henvende seg til de yngre når man en gruppe som få i miljøet rundt Linux har brydd seg særlig mye om. Sammen med Snøfrix-CD'en har Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Conrad Newton også utviklet en flott hjemmeside som vil hjelpe alle i gang med Snøfrix. Sidene er oversiktlige og etter juryens mening godt skrevet for brukergruppen prosjektet henvender seg til.

Juryen finner det særlig gledelig at Snøfrix på en flott måte er med på å vise at man finner utviklere i alle aldre og av begge kjønn i miljøet som jobber med åpen programvare. Det er også imponerende at Barne- og familiedepartementet ønsker å stå som utgiver av Snøfrix når denne skal legges ut til utlån på landets biblioteker.»