Får jobb med nytt fag

Får jobb med nytt fag

Sommeren 2004 ble de første sivilingeniørene i kommunikasjonsteknologi uteksaminert i Trondheim. Mange har allerede fått jobb.
Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim opprettet høsten 1999 et nytt studium for sivilingeniører innen det som ble kalt kommunikasjonsteknologi.

Det ble tatt opp rundt 100 studenter, og antallet studieplasser innen datafag ved universitetet ble kraftig utvidet. 86 av disse studentene har fullført studiene innen normerte tidsrammer, og de første var ute på arbeidsmarkedet i sommer.

Undervisnings- og forskningskoordinator ved institutt for telematikk, Kristen Rekdal, forteller at de har vært svært spent på hvordan markedet ville ta i mot de nye studentene. Resultatene så langt er ifølge Rekdal meget oppløftende. Langt over 50 prosent av de studentene som er reelle jobbsøkere har allerede fått seg jobber. Det nye faget har også utmerket seg med høy kvinneandel, og kvinnene er minst like attraktive som sine mannlige kolleger på arbeidsmarkedet.

Fordyper seg

Etter tredje år på faget kommunikasjonsteknologi starter studentene sin spesialisering, i telematikk eller signalbehandling og kommunikasjon. Telematikk dekker ulike retningsvalg som teletjenester og nett, informasjonssikkerhet, systemutvikling, pålitelighet og ytelse, teleøkonomi, telekommunikasjon, organisasjon, samfunn og medietelematikk.

Signalbehandling og kommunikasjon handler om digital kommunikasjon, multimedia-signalbehandling og signalbehandling i medisin.

-- Vi ser at våre studenter innen informasjonssikkerhet har fått god respons i markedet, ikke så overraskende. Ellers fordeler interessen seg for kompetansen ganske jevnt over de andre fagene og studieretningene, forklarer Rekdal.

Store steder

Rekdal har følgt nøye med på studentene siden etter endt eksamen. Tallene så langt viser at langt over 50 prosent av de som er reelle jobbsøkere har fått jobb allerede. Kvinnene har minst like gode jobbmuligheter som menn.

-- Dessverre ser vi at kvinneandelen også hos oss har falt ned til rundt 20 prosent. Også interessen for studiene er betraktelig lavere, selv om vi har godt med velkvalifiserte studenter ennå. Her er vi jo også i samme båt som it-studier i resten av Norge og også internasjonalt, sier Rekdal.

Statistikken til Rekdal viser at studentene hans har størst muligheter i de store byene. 50 prosent har fått jobb i Oslo, 40 prosent i Trondheim. De resterende ti prosentene har takket ja til bedrifter andre steder i landet.

Mange små

-- Det er også interessant å merke seg at det slett ikke er de store aktørene i bransjen som dominerer med jobbtilbud. De aller fleste av våre studenter har fått jobb i små og mellomstore bedrifter. Det er åpenbart her de spennende tingene skjer for tiden i teknologi-Norge. Det synes som de store fremdeles sitter litt på gjerdet og venter på tydeligere tegn på oppgang, kommenterer Rekdal.

Sivilingeniører i kommunikasjonsteknologi er kvalifisert til mange interessante, spennende og utfordrende jobber.

-- Arbeidsgiverne er meget varierte, det er mange muligheter i arbeidsmarkedet. De fleste arbeidsgiverne er små og mellomstore bedrifter, og de store konsulentfirmaene innen it har så smått begynt å ansette igjen, bemerker Rekdal.