Får kritikk for sms-hets

Aviser kan ikke publisere anonyme sms-er uten vurdering av innholdet, mener Pressens faglige utvalg.

Pressens Faglige Utvalg mener Romerikes Blad opptrådte kritikkverdig da avisen publiserte sms-meldinger som inneholdt homohets.

I sin «Klar Melding»-spalte på sistesiden publiserte avisen en rekke grove sms-meldinger som tok utgangspunkt i debatten om homofiles rett til å adoptere. Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) Oslo og Akershus klaget innleggene inn for PFU, skriver NTB.

- Slike anonyme innlegg er med på å trekke fram gamle og stigmatiserende myter om homofile og lesbiske. Publisering av åpenbare hetsuttalelser, enten de er religiøst betinget eller baserer seg på graverende mangel på allmennkunnskaper om minoritetsgrupper, kan etter vårt syn ikke være i henhold til norsk lov, heter det i klagen fra LLH.

Romerikes Blad innrømmer at to-tre av innleggene som kom på trykk hadde et ordvalg som var «i grenseland», men mener samfunnet er best tjent med at slike holdninger kommer ut i det offentlige rom.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker i sin uttalelse at ytringsfriheten ikke bare beskytter «rette» meninger, men også utsagn som virker forstyrrende, støtende, krenkende eller sjokkerende.

PFU har imidlertid forståelse for at LLH reagerer på holdningene som kommer fram i enkelte av sms-meldingene. Etter PFUs mening vil det være ønskelig at slike innlegg undertegnes med fullt navn.

- Anonyme innlegg stiller imidlertid særlige krav til redaktøransvaret med hensyn til hva som settes på trykk, og her har Romerikes Blad opptrådt kritikkverdig, skriver PFU.