Får lov til å øke adsl-pris

Får lov til å øke adsl-pris

Flere og flere forbrukere velger å si opp telefonabonnementet for å spare penger. De får seg en overraskelse når dette medfører en høyere adsl-kostnad.
Mange bredbåndsleverandører i Norge benytter seg av Telenors kobberbaserte aksessnett for å tilby egne bredbåndstjenester, og regelverket sikrer at slik tilgang må gis. Tilgangen er delt i to varianter. Såkalt "delt tilgang" som innebærer at kobbertråden både rommer telefon/isdn og adsl, og "full tilgang" som innebærer at linjen bare bærer adsl. I 2002 gjorde Pt et vedtak for å sikre at ikke Telenor tok seg dobbelt betalt. Det betydde at kostnadene for linjen frem til kunden skulle deles på leverandør av telefon/isdn og adsl.

Stadig flere sluttbrukere velger etter hvert å si opp sitt telefonabonnement, og Telenor har da valgt å fakturere bredbåndsleverandøren en ekstra pris (ca kr 60 per måned) for leie av aksesslinjen. Pt har bedt Telenor om en forklaring på denne praksisen, og Telenors svar er i korte trekk at adsl-tjenesten, i tilfeller hvor det ikke lenger leveres telefoni/isdn, må bære den fulle kostnaden for aksesslinjen.

Pt har kommet frem til at Telenors ektsraavgift til adsl-leverandør ikke er i strid med regelverket. De har også sjekket praksisen hos 14 av sine søsterorganisasjoner i Europa. Konklusjonen er at mange andre land allerede har godkjent en slik prising, mens andre ikke har behandlet praksisen ennå, men hvor det likevel praktiseres slik Telenor har lagt opp til.

Pt presiserer at det er opp til bredbåndsleverandørene å ta den prisen de vil, og at de selvsagt ikke er nødt til å belaste kunden denne ekstraavgiften. Pt skriver at de forøvrig er i gang med en bred gjennomgang av prisstrukturen i og rundt Telenors nett og tjenester.