Får pepper for IT-Fornebu

Får pepper for IT-Fornebu

Arbeidet med etablering av et kunnskapssenter på Fornebu får mye pepper av et dansk konsulentselskap.
Man har hatt for dårlig grunnlag for å si at et det skulle være bra for norsk næringsliv å etablere et internasjonalt it-kunnskapsmiljø på Fornebu, og man har hatt for dårlige analyser for at det skulle ligge akkurat på Fornebu. Man har hatt mangelfulle kortsiktige planer for å realisere egen visjon, og det har vært mangel på koordinering av arbeid med infrastruktur, som regulering av transport, eiendom og utvikling.

IT Fornebu får mye pepper i rapporten som er utarbeidet av det danske  konsulent- og analysevirksomheten Oxford Research. Bakgrunnen for rapporten er at Stortinget våren 2003 ba om en gjennomgang av arbeidet som så langt er gjort, samt en vurdering av fremtidsmulighetene for senteret.

Hele Oslo

I tillegg til en grundig gjennomgang av arbeidet så langt omtaler Oxford Research tre mulige scenarier for IT Fornebus fremtid.

De anbefaler at man følger en vei de kaller "Revitaliseringsscenariet". Dette innebærer at man utvider visjonen til å omhandle hele Oslo-regionen. Det må etableres en ny organisasjon som har fokus på dette, der IT Fornebu får en sentral plass. I dette bildet bør IT Fornebu arbeide for å gjøre senteret til en næringspark med god forankring i it-forskningsmiljøene i Oslo. I tillegg legges det vekt på at dagens infrastrukturutfordringer på Fornebu snarest må koordineres og avklares.

Selg dere ut

De to andre scenariene kaller konsulentselskapet status quo og eiendomsperspektivet. Hvis disse to scenariene følges mener selskapet at staten bør selge seg ut av IT Fornebu.

I dag er det ca. 30 selskaper som er etablert på 20.000 ombygde kvadratmeter i den gamle terminalbygningen til flyplassen. Det er 10.000 kvadratmeter igjen av dette bygget. Med muligheter for nybygg skal det være 130.000 kvadratmeter disponibelt for næring på området. Simula laboratoriet er det eneste forskningselementet på IT Fornebu. I tillegg er det etablert en Inkubator der ca. 15 helt nystartede selskaper holder til.

Staten har så langt brukt 425 millioner kroner på prosjektet. Private investerorer har gått inn med 900 millioner kroner.