Får tvangstanker og panikk av epost

Tre av fire er avhengige av epost. 20 prosent er misbrukere som sjekker epostkassen tvangsmessig og får panikk om de mister tilgangen.

Europa er et kontinent av e-postmisbrukere. Det viser en undersøkelse utført av IT-sikkerhetsselskapet Symantec. Undersøkelsen viser at tre av fire databrukere i undersøkelsen innrømmet å være avhengige av e-post, mens så mange som en av fem havnet i kategorien for "misbrukere" – individer som sjekker posten tvangsmessig og får panikk om de mister e-posttilgangen.

Undersøkelsen, som ble utført av det internasjonale analyseselskapet Dynamic Markets, plasserer deltakerne i fire tydelige grupper med hensyn til epostbruk (tallene er hentet fra Norge).

Fire kategorier

Den disiplinære: 58 prosent oppgir å være "disiplinære" brukere - avslappet i sitt forhold til e-posten men strikse på når og hvor de bruker den. E-post hører jobben og arbeidsstedet til.

Den avhengige: 22 prosent av respondentene hevder at de MÅ sjekke e-posten og får panikk om de mister e-posttilgangen.

Den fobiske: 10 prosent hevder de er teknofober når det gjelder e-post og bruker kun grunnleggende funksjoner, mens de foretrekker å kommunisere verbalt.

Den overveldende: 8 prosent blir bombardert med e-post og har problemer med å holde hodet over e-postflommen. Mange meldinger forblir ulest, og brukerne gruer seg til å logge på.

Økt stress

De "avhengige" bruker i gjennomsnitt 2,6 timer daglig på e-post, det er mer enn noen av de andre kategoriene. De sjekker dagens første e-post før klokka ni og sender og mottar flere meldinger enn noen av de andre kategoriene.

- Ikke uventet har vi ulikt forhold til e-post. Mer overraskende er det at så mange som 40 prosent har et usunt forhold til e-post. Når den blir til hinder for det daglige arbeidet trengs det mer selvdisiplin for å styre e-postbruken mer effektivt, sier Hans Peter Østrem i Symantec Norge.

Ni av ti bedrifter i undersøkelsen oppgir at den totale e-postmengden har økt med 47 prosent de siste 12 månedene. Dermed bruker de ansatte tilsvarende mer tid på e-post: i Norge bruker 54 prosent mer enn to timer daglig på å sende og motta e-post, mens 16 prosent bruker fire timer daglig.

Undersøkelsen viser også at nordmenn har en delt innstilling til e-post. Mens 33 prosent av de spurte mener e-post utenfor kontortid bidrar til økt stress, synes 11 prosent at det reduserer stressnivået. 50 prosent av mobile e-postbrukere tror tilgang utenfor kontoret gjør dem mer effektive, og 72 prosent ser det som sitt ansvar, og ikke arbeidsgiverens, å holde e-postbruken under kontroll.