Fast jobb? Nei takk!

Fast jobb? Nei takk!

Flere it-arbeidere ønsker å styre sin egen hverdag. Ifølge en ny undersøkelse foretrekker en av tre å være løsarbeider fremfor fast ansatt.

Det er gode tider i it-markedet. Mange selskaper er i ferd med å hente inn nye it-arbeidere. Oppgangstiden gjør noe med arbeidsmarkedet. For et par år siden løp it-konsulentene til fagforeningene for å beholde jobben. I dag er det mange som takker nei til fast jobb.

- Vi ser en tydelig trend i retning av at konsulentene ønsker frihet til å jobbe når det passer dem. De ønsker ikke å binde seg til en bedrift, men styre sin egen hverdag, sier Espen Abrahamsen, leder i Kelly IT Resources.

Kelly Services er en global aktør innen bemanning. På spørsmål om hva slags arbeidsform man ønsker svarte en av tre at de ikke ønsket fast ansettelse. Espen Abrahamsen mener trenden er særlig sterk blant seniorkonsulenter.

- Erfaring gir større trygghet på egen kompetanse. Når man vet at kompetansen er etterspurt i markedet er risikoen for å jobbe selvstendig liten, hevder Abrahamsen.

Gode forutsetninger

Ifølge undersøkelsen ønsker 33 prosent av norske arbeidere ønsker andre arbeidsformer enn fast ansettelse. Tallene baserer seg på svar fra 2000 personer.

- It-bransjen har gode forutsetninger for å jobbe på denne måten. En konsulent jobber selvstendig og fakturerer timer. Overgangen er derfor ikke stor, mener Abrahamsen.

For all del. Kelly Services har gode motiver for å forfekte sitt budskap. Kelly lever av å formidle midlertidige og faste stillinger. Allikevel underbygges tesen av andre undersøkelser. Norge har i flere år ligget på jumboplass i OECD-landene når det gjelder antall nyetableringer. Dette er i ferd med å snu. På fire år har antall etableringer av enkeltmannsforetak og aksjeselskaper økt med 20 prosent. I en spørreundersøkelse fra 2004 svarte 28,5 prosent at de ønsket å jobbe som selvstendig næringsdrivende fremfor fast ansatt. I USA og i resten av Europa ligger tallene langt høyere. I EU ønsker rundt 50 prosent  å jobbe selvstendig. I USA ligger andelen på 60 prosent.

- Vi merker trenden tydelig. Arbeidsgivere ønsker større fleksibilitet ved å leie inn kompetanse i kortere perioder, samtidig som arbeidstagerne synes det er mer attraktivt å jobbe selvstendig, mener Espen Abrahamsen i Kelly IT Resources.

I stor grad prosjektstyrt

Spørsmålet er om arbeidsmønsteret har endret seg. Mange av dagens rettigheter er tilpasset et industrielt samfunn. Måten dagens kunnskapsarbeidere jobber på kan knapt sammenlignes med industriarbeideren.

- Alle parter er tjent med en større grad av fleksibilitet. Mobile løsninger og internett har også ført til at det er mindre behov for å sitte på kontoret, mener Abrahamsen.

- Skiller it-bransjen seg ut?

- It-bransjen er i stor grad prosjektstyrt. Man faser folk inn og ut av prosjekter, og man er vant til å jobbe i prosjektgrupper med ulik kompetanse. Mange bruker oss som salgskanal og regnskapskontor, mens de kan gjøre den jobben de er gode på. 

Det er gode tider i it-bransjen, og en konsulent vet å selge seg dyrt når man har sjansen. Det er ingen tvil om at ønsket om nye utfordringer henger sammen med konjunkturen i markedet. Manpower gjør undersøkelser på hvor mange som ønsker å skifte jobb hvert kvartal. I første kvartal oppga en av tre at de er åpne for å skifte jobb til enhver tid. 600.000 jobber i dag deltid i Norge. Ti prosent er i midlertidige stillinger.

- Vi skjer store endringer i arbeidsmarkedet. Det sentrale spørsmålet er hva arbeidstagerne ønsker for fremtiden. Det er et åpent spørsmål, sier Terje Nygaard, konsernsjef i Manpower.

Ikke hokus pokus

I oppgangstider er man mer villige til å skifte jobb eller arbeide frilans enn i nedgangtider.

- Det er ikke noe hokus pokus. I trange tider er man mer trygghetssøkende. Slik vil det alltid være. Spørsmålet er hva konsekvensene er på lang sikt, sier Nygaard.

Norske arbeidsgivere var blant de mest optimistiske i Europa for tiden, ifølge Manpowers siste undersøkelse. En av fem forventet å ansette flere i perioden. Trenden er tilsvarende for resten av 2006.

- For arbeidsgiverne handler det om å tiltrekke seg den beste kompetansen, og holde på den. For arbeidstagerne handler det om å finne ut hvordan man ønsker å jobbe, sier Terje Nygaard, konsernsjef i Manpower.

Les også: It-sjefen fra helvete
Vil ikke jobbe hos it-gigantene