Fastpris endrer spillereglene

Fastpris endrer spillereglene

Minuttprisingens dager er talte. Grensene mellom fastnett, bredbåndstelefoni og mobil viskes ut.
For to uker siden lanserte Telenor fastpris på fastnett-telefoni. Med Pluss-abonnement på isdn eller analog linje kan du ringe så mye du vil, uten at det koster deg mer enn månedsprisen.

Mobilabonnementet "FriTid", som inngår i Telenors Fri-portefølje, gir fri bruk av mobilen på kvelden og i helgene. Fra før har både Netcom og Telenor innført fast- eller maks-pris på mobil datatrafikk. Bredbånd har hatt fastpris fra starten.

Fortsatt har de fleste fastpristilbudene for mange haker til at de egentlig bør omtales som fastpris. Samtaler til mobil er ikke gratis. Og i mange tilfeller må kundene også betale startpris, en merkelig konstruksjon som gjør at en drøy femti-øring forsvinnner fra kontoen hver gang en ny samtale startes.

Telefonsamtaler til utlandet er heller ikke med i fastprisene. Heldigvis gjør konkurransen fra Skype og andre ip-baserte alternativ at operatørene snart må bite i det sure eplet og redusere prisen på utenlandstrafikk ytterligere.

Selv med Telenors nye prisregime er isdn og analog telefoni dyrere enn bredbåndstelefoni. Høyere månedsavgift sørger for det. Men det er betryggende å se at Telenor har skjønt at fastpris er eneste farbare vei inn i framtiden.

Konkurransen fra andre teknologier, først og fremst ip-telefoni, driver prisutviklingen. Det triste er at de etablerte operatørene med enkle prisjusteringer kan utradere konkurrentene som skal ha æren for at prisene faller.

Vil undergrave inntektsgrunnlaget

Det snakkes mye om konvergens. Kombinerte terminaler som kan brukes både i mobilnettene og i wlan gjør det mulig å velge det billigste alternativet. UMA (Unlicensed Mobile Acess) og ip-telefoni over 3G gir mobiloperatørene konkurranse.

Teknisk sett er sømløs overgang mellom ulike aksessteknologier fullt mulig i dag. Utfordringen er å lage administrasjonsløsninger som vet hvor abonnenten befinner seg. Også det er mulig å løse teknisk. Men mobiloperatørene vil neppe dele sine data med wlan-operatører. Det vil undergrave inntektsgrunnlaget.

Til syvende og sist handler ikke utviklingen i telemarkedet om teknologi. Viktigere er nye inntektsmodeller. Etter at begeistringen over nye teknologiske muligheter har lagt seg, må noen finne fram kalkulatoren og regnearkene.

Fastpris kommer. Det er aktørene i telebransjen enige om. Men det er langt fra sikkert at svarene til regnemesterne er til forbrukernes beste. Eiernes krav til marginer og bunnlinje sørger for at fastprisen holdes oppe. Det går utover dem som ringer lite.

Variable priser har mye for seg

Telenor fikk mye pepper for sitt forsøk på å innføre volumprising på bredbånd for noen år siden. Men selv om en slik prismodell er utenkelig i dag, er det grunn til å peke på at variable priser har mye for seg.

"Polluter pays" heter det i miljøsammenheng. Og uten å score billige poenger på at det flyter mye søppel rundt på internett, er det ikke urimelig å tenke at de som belaster nettet mye, skal betale mer enn dem som belaster nettet lite. Det er storbrukerne som gjør at operatørene må øke kapasiteten i nettene, noe som driver kostnader og sluttbruker-priser oppover.

Innføringen av fastpris viser at Telenor sitter med nøklene til hvordan det norske telemarkedet skal utvikle seg. Som kunder kan vi bare håpe at de låser opp de riktige dørene.