FBI bakgrunnsjekket Steve Jobs

FBI bakgrunnsjekket Steve Jobs

I 1991 hadde FBI den tidligere Apple-sjefen i kikkerten.

Steve Jobs ble nemlig vurdert for en stilling i eksportkomiteen til den daværende amerikanske presidenten George H.W. Bush.

Det kommer frem et dokument nylig sluppet av det amerikanske føderale politiet, FBI.

I forbindelse med jobbvurderingen gjorde FBI en bakgrunnsjekk av Apple-grunnleggeren, som på den tiden var sjef i selskapet NeXT.

Det 191-sider lange dokumenter inkluderer i tillegg informasjon relatert til etterforskningen av en bombetrussel mot Apple i 1995.

Motivert, sta, tvilsom moral

FBI-rapporten består av et stort antall intervjuer med (anonymiserte) bekjente av Steve Jobs, men også et spørsmålsskjema som han selv har fylt inn.

De fleste personene FBI forhørte hadde bare positive tilbakemeldinger å komme med om Jobs, men ikke alle. Jobs blir beskrevet som sterkt motivert, sta og hardtarbeidende, egenskaper som anses å være årsaken til hans suksess.

Men han beskrives også som god på å vri på sannheten for å oppnå sine mål. Den avdøde Apple-sjefen er berømt for sin såkalte "reality distortion field", altså hans evner til å overbevise noen om at det umulige faktisk er mulig.

Blant andre personkarakteristikker sier en at han er en "bedragersk person", mens en annen mener han morale karakter er "tvilsom". En tredje sier det er "spørsmål knyttet opp mot hans etikk og moral".

I skjemaet Jobs selv hadde fylt ut svarte han nei på spørsmål om han både hadde vært medlem av et kommunistparti eller en annen organisasjon som hadde som formål å styrte regjeringen, skriver Macworld Sverige.

Bombetrussel mot Jobs

Hva gjelder bombetrusselen står det - håndskrevet for øvrig - at på den 7. februar 1985 ringte en mann til Apple flere ganger og sa at bomber hadde blitt plassert i hjemmene til tre invivider, hvorav en av dem var Jobs. Innringeren krevde én million dollar i løspenger, og hvis ikke han fikk det, skulle han plassere ut en fjerde bombe. Trusselen viste seg til slutt å være falsk.

I FBI-dokumentet står det også en rekke kjente detaljer om Jobs, som at han eksperimenterte med narkotika på 70-tallet, at han fikk et barn utenfor ekteskap og at han var et "ekstremt smart og kompetent individ".

Jobs fikk aldri jobben i eksportkomiteen, men FBI-dokumentet spesifiserer ikke hvorfor. Du kan lese det her.