Feil fokus gjør outsourcing vanskelig

Feil fokus gjør outsourcing vanskelig

It-sjefens rolle blir stadig mer kompleks. Det medvirker til 50 prosent av alle outsourcingavtaler ikke når opp til forventningene.

Stadig flere bedrifter inngår komplekse og langvarige avtaler med sine it-leverandører. Medvirkende til dette er en trend hvor stadig flere velger å setter bort hele eller deler av it-virksomheten til eksterne partnere. Men slik outsourcing er ikke alltid like vellykket.  

Ifølge Gartner er det bare rundt 50 prosent av outsourcingsavtalene i Europa som når opp til forventningene.

Analyseselskapet mener derfor et viktig område for it-sjefer i 2004 er å finne metoder som muliggjør en tett oppfølging av de ulike avtalene.

-- Interne it-medarbeidere er ofte overarbeidet og blir ikke satt stor nok pris på. De mangler kunnskapen og verktøyene for å utføre sine komplekse forretningskritiske roller. Man må investere tre til fire prosent av det totale it-budsjettet i slik kritisk kunnskap for å kunne bygge et forhold med leverandørene som gir høy ytelse, sier Gartner-direktør Roger Cox.   

Ifølge Cox fokuseres det i dag ofte for mye på å velge riktig leverandør og å forhandle på avtalen, fremfor å finne ut hvordan avtalen skal fungere best mulig for bedriften.

Gartner mener de første spørsmålene en bedrift må stille er: Hva er suksesskriteriene for vellykket outsourcing og hvem skal ha ansvar for oppfølging av avtalen internt.