Feilaktig hengt ut av PT

Feilaktig hengt ut av PT

Den Teleplan-eide operatøren Tellme ble utestengt fra telepriser.no, selv om selskapet har betalt deltakeravgiften til Brukerklagenemda to ganger. - Det har vært meget skadelig for oss, sier daglig leder Arve M. Aasbak.

Aasbak forteller til Computerworld.no at han har brukt hele helgen til brannslukking. Tellme er i en fase hvor de kapitaliserer opp selskapet, og Aasbak har fått mange negative henvendelser fra investorer og andre interessenter som en følge av at selskapet havnet på listen over de selskapeten som PT har utestengt fra telepriser.no.

- Vi har til og med betalt avgiften til Forbrukerrådet to ganger, forteller Aasbak.

Den 9. januar fikk selskapet en faktura fra Forbrukerrådet hvor det var oppgitt et feil kontonummer. Aasbak betalte fakturaen pålydende 32.500 kroner for oppstartsgebyr og årsavgift for 2006.

- Det var originalfakturaen. Forbrukerrådet sendte ut bare faktura og ingen kontrakt. Det er åpenbart at det har det vært dårlig kommunikasjon mellom PT og Forbrukerrådet, sier Aasbak.

Aasbak får en ny faktura med en innbakt beklagelse den 11. januar, hvor det henvises til purring 9. januar, med korrekt kontonummer og betaler også denne.

Til tross for dobbel betaling, klarte ikke PT å få med seg at selskapet hadde betalt, og la ut selskapet på listen over de 21 selskapene som ikke lenger fikke lov til å være med på telepriser.no.

- Forbrukerrådet henviser til purring, men fakturaen fra 9. januar er en originalfaktura. Det har således aldri vært noen purring. De har åpenbart ikke oversikt i det hele tatt. Vi imøtekommer ordingen med Brukerklagenemda, og mener at med våre løpeturer til banken har vist velvilje, sier Aasbak

Føler seg uthengt

- Vi har sluppet alt vi har hatt i hendene i helgen. Det ble ikke noe skitur i marka, for å si det slik. Vi har sittet til langt på natt, ring til redaksjoner på nattestid, etc. for å rydde opp. Dette er meget alvorlig. Det er nesten en gapestokk vi er satt i, sier Aasbak.

Selve kontrakten om deltakelse i den nye nemda ble undertegnet 28. januar.

Aasbak forteller at han forsåvidt synes det er riktig at PT henger ut de som ikke ønsker å være med.

- Men da må de være veldig, veldig sikre på at det er riktig slik at man unngår slike blemmer som er oppstått her.

Aasbak er frustrert over at dette rammer uskyldige som har jobbet masse for å fremskaffe dokumentasjon, og i tillegg har betalt dobbelt opp. Han har ikke fått noen unnskyldning fra verken PT eller Forbrukerrådet.

- Alle skylder på hverandre, sier han.

PT har lagt ut en oppdatering på sine nettsider, men endringene på telepriser.no vil ikke tre i kraft før i natt.

- Hva slags skade har dette påført dere?

- Det er litt tidlig å si. Man kan bare leke litt med tanken og tygge på det, sier Aasbak.

Oppgitt PT-sjef

PT-direktør Willy Jensen sier at det er Forbrukerrådet som må svare på hva som kan ha skjedd, og at ett eller annet kan ha gått forbi hverandre i posten.

- Men skylden ligger hos ham som sender penger til konto uten å ha en kontrakt som er underskrevet, sier Jensen.

Han er oppgitt over at det først nå dukker opp saker som får fortgang i prosessen.

- Det viser at det bare er jussen som virker, sier Jensen.

Sekretariatsleder Aneta Duric i den nye brukerklagenemda har hendene fulle i dag.

Hun forteller at det er et enkelt svar på dette.

- Brukerklagenemda starter opp på onsdag, og vi hadde lansering nå sist fredag. Jeg har fått lister over de som har sendt inn avtaler, men jeg vet ikke hva som har skjedd før 27. januar. Det ville vært ren spekulasjon. Dette arbeidet har vært et samarbeid mellom PT og Forbrukerrådet, sier Duric.

Hun forteller videre at de nå mottar henvendelser og prøver å rette opp eventuelle feil fortløpende. Duric bekrefter at hun har fått mange henvendelser.

Les også: Småaktørene raser mot PT
PT henger ut 21 teleselskaper