Feite år i vente for it-bransjen

Feite år i vente for it-bransjen

Analyseselskapet IDC spår minst fire gode år for it-investeringene.

It-investeringene vil øke sterkt de neste fire årene, forventer IDC. Veksten fyres opp av investeringer i helse-, medie- og kommunikasjonssektoren.

Ifølge analytiker Anne Songtao Lu i IDC kan it-bransjen regne med 5,9 prosent vekst hvert år frem til 2009. Hvis det slår til havner totalinvesteringene i it-bransjen på 1,39 billioner dollar i 2009, mot 1,06 billioner i år.

Medier og helse

Tradisjonelt er det offentlige, banker og industrien de mest investeringsvillige i it-sektoren. Men i årene fremover vil bransjer som har hengt litt etter på it-siden, medier, helse og kommunikasjon, være drivkraften bak veksten.

På den andre siden vil noen deler av bransjen i økende grad overlappe hverandre, som medier og kommunikasjon. Dermed vil den ene delen av markedet kunne bruke investeringene i den andre delen. Mye omtalte "tripleplay" er et godt eksempel, der tale, tv og internett tilbys på samme infrastruktur.

Forbrukerne på hugget

Ti prosent av årets investeringene kommer fra forbrukere. For fem år siden sto denne gruppen for bare fem prosent av totalen. IDC ser en økende andel for forbrukerne gjennom anskaffelse av blant andre avanserte fargeskrivere og nettverkutstyr.

I tillegg benytter forbrukerne seg mer av betalte tjenester som er knyttet opp mot produkter, som for eksempel service-avtaler.