Felles innovasjonsarkiv

Innovasjon Norge kjøper sak- og arkivløsning fra ErgoGroup.

Avtalen omfatter leveranse av programvare, konsulentbistand og opplæring. Løsningen skal gi Innovasjon Norge et felles elektronisk arkivssystem integrert mot øvrige saksbehandlingssystemer. Den administrative saksbehandlingen skal foregå direkte i ePhorte.

Innovasjon Norge overtok fra 1. januar 2004 oppgavene til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd. Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker og i mer enn 30 land over hele verden. Selskapet har ca. 700 medarbeidere.

- Innovasjon Norge ser frem til å starte dette arbeidet og vi vil ha stor nytte av et elektronisk arkivsystem, sier stabsdirektør Finn Kristian Aamodt i Innovasjon Norge.

- Det er en fjær i hatten at Innovasjon Norge har valgt ErgoGroup, sier administrerende direktør Terje Mjøs i ErgoGroup.