Felles it-løsning på Søre Sunnmøre

Felles it-løsning på Søre Sunnmøre

ErgoGroup har inngått en omfattende avtale med sju kommuner på Søre Sunnmøre om leveranse av portalløsning, og felles sak- og arkivsystem.

Avtalen mellom ErgoGroup og de sju kommunene Ørsta, Volda, Sande, Vanylven, Herøy, Ulstein, og Hareid, har en verdi på 2,1 mill kroner første år. Avtalen inkluderer blant annet leveranse av felles portalløsning, og felles sak- og arkivsystem til kommunene.

Kommunene ønsker å standardisere sine it-systemer så mye som mulig, og har nå valgt en samarbeidspartner som kan levere en helhetlig løsning.

- Vårt mål er å oppnå kostnadseffektiv bruk av ikt-løsninger, gevinster i form av standardisering, og bedre tjenester til innbyggerne. Med denne avtalen får vi felles kompetanse i regionen og blir langt mindre sårbar. Samtidig får kommunene stordriftsfordeler som vi ikke ville fått ved å stå alene, sier leder for det interkommunale IKT-samarbeidet på Sør Sunnmøre, Verner Larsen.

Bedre tjenester

Alle kommunene tar i bruk det samme sak- og arkivsystemet samtidig, mens to av kommunene i denne omgang ikke tar i bruk portalløsningen. Kommunene Herøy og Sande har opsjon om å knytte seg til portalløsning neste år.

ErgoGroup skal levere programvareløsning, konsulenttjenester, opplæringsprogram, samt vedlikehold og brukerstøtte.

- De sju kommunene på Søre Sunnmøre har valgt moderne it-løsninger for å kunne tilby bedre tjenester til sine innbyggerne. ErgoGroup har lang erfaring med leveranser som digitalisering offentlige tjenester. Vi gleder oss til å komme i gang med leveransene til de aktuelle kommunene, sier Håvard Larsen, direktør for Offentlige Løsninger i ErgoGroup.