Felles kartportal

Kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås utvikler en felles kartportal.

Regionsprosjektet IKT-Follo, et prosjekt i regi av Follorådet, har inngått kontrakt med Norkart om felles kartportal for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Kontrakten er et ledd i IKT-Follos målsetning om å kunne tilby elektroniske tjenester på tvers av forvaltningsnivåer og kommunegrenser, noe som vil forenkle hverdagen for både næringsliv og innbyggere.

Prosjektet er en del av Norges forskningsråds HØYKOM-program.