Felles krav til identfisering

Felles krav til identfisering

Arbeidsgruppen som har utarbeidet kravene til ny helhetlig offentlig standard for elektronisk ID og elektronisk signatur har levert sin rapport til moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.
Kravene arbeidsgruppen har jobbet med dekker både elektronisk identifisering av brukere over nett, elektronisk signering av dokumenter og annet materiale, samt muligheter for sikker utveksling av informasjon som skal beskyttes mot innsyn, både mellom myndigheter og privatsektor og internt i forvaltningen.

-- Jeg er veldig fornøyd med at arbeidsgruppen på kort tid har kommet fram til en samlet anbefaling for offentlig sektor. Med elektronisk ID og elektronisk signatur på plass, vil innbyggere og næringsliv oppleve at det offentlige kan tilby langt flere tjenester elektronisk, sier Meyer ifølge en pressemelding fra departementet.

Håper på støtte

I dag forholder vi oss til en rekke ulike måter å identifisere oss elektronisk på: e-postadresse, fødselsnummer, pin- koder, sikkerhetskalkulatorer med mer. I tillegg kommer alle brukernavn og passord som kreves for f.eks. å kunne bestille et kinobillett eller en pakketur på internett.

-- Det er mitt mål at elektronisk ID og elektronisk signatur skal kunne benyttes ikke bare mot det offentlige, men også mot andre tjenester, som bank og forsikring. Det kan bety færre kort og koder, og en enklere hverdag for folk flest, sier Morten Andreas Meyer.

Veien videre

Når kravspesifikasjonen er endelig godkjent vil aktører i markedet (bankene, teleselskaper og andre) kunne ta stilling til muligheter for samarbeid om løsninger.

-- Jeg håper og tror at markedsaktørene vil se nytten av sammen å bygge en samfunnsinfrastruktur som vil gjøre hverdagen enklere for oss alle, sier Morten Andreas Meyer.