Felles løsning for Vestfold-skoler

Felles løsning for Vestfold-skoler

Tønsberg og Nøtterøy kommune har i samarbeid inngått kontrakt med Bravida IKT i Vestfold om leveranse av ny it-plattform for alle grunnskolene i de to kommunene.
Den nye it-løsningen forenkler og forbedrer it-hverdagen for elever, lærere og it-avdelingen i kommunene. Elevene får en personlig og unik brukeridentitet som gjør at de kan nå sine personlige og pedagogiske program fra hvilken som helst skole innenfor de to kommunene. Systemet er felles for alle grunnskolene i begge kommuner, og den unike elevidentiteten følger eleven gjennom hele grunnskolen. IT-lærerne får tilgang til et administrativt verktøy som bla gir oversikt og kontroll på bruk av Internett på en enkel måte, ifølge en pressemelding.

Prosjektet er delt inn i to faser. Sentralisert teknisk plattform i Tønsberg og åtte skoler skal installeres og driftes av Bravida i fase 1.

Total kontraktsverdi i fase 1 er ca. 4,7 millioner.

Den tekniske løsningen er basert på en sentralisert serverløsning med Linux og Novell programvare, samt maskinvare fra HP. Adminstrasjon av løsningen baserer seg på konseptet

Pedagogisk Nett som er utviklet hos Bravida i Bergen i samarbeid med Novell. Pedagogisk Nett forenkler administrasjonen. Tjenester som print, menystyring og applikasjonsdistribusjon vil fungere med minimal administrasjon, mens brukere blir opprettet og flyttet mellom klassetrinn og skoler innenfor de to kommunene automatisk. Elevene får en personlig og unik brukeridentitet som gjør at de kan nå sine personlige og pedagogiske programmer fra hvilken som helst skole innenfor de to kommunene. - Dette er en stor og viktig kontrakt for oss og befester Bravida IKT som en betydningsfull IKT-leverandør i distriktet sier Roar Isachsen, distriktsleder Bravida Norge AS, Divisjon IKT.

- Staten legger stadig større vekt på bruk av IKT i skolen, bl.a vil eksamen og nasjonale prøver i fremtiden i større omfang gjennomføres ved hjelp av IKT. Dette setter høye krav til tilgjengelighet, brukervennlighet og driftssikkerhet på IKT-nettverkene til skolene, sier Øystein Femtehjell, pedagogisk IKT-veileder i Tønsberg kommune.