Felles nordisk ehandel

Felles nordisk ehandel

En felles nordisk strategi for å fremme elektronisk handel i Norden er nå klar.

Strategien er utarbeidet av en nordisk arbeidsgruppe på oppfordring fra de nordiske forbruker- og næringsministerne. Strategien inkluderer både forbruker- og næringspolitiske problemstillinger innen e-handelsområdet, og gir anbefalinger på de respektive områdene.

-- Det er viktig at forbrukerne kan kjenne seg trygge når de handler på nettet, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. Hun er også opptatt av at mulige gevinster for forbrukerne ved netthandel synliggjøres.

-- Det er nødvendig med bedre it- og e-handelskompetanse i bedriftene for at flere skal lykkes med elektronisk handel, sier nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen. Økt elektronisk kommunikasjon mellom ulike datasystemer er også viktig for å kunne høste gevinstene, påpeker han.

De nordiske landene ligger langt framme når det gjelder it, men det finnes et stort ubenyttet potensiale for økt nordisk e-handel.

Et sammendrag av strategien og anbefalingene på engelsk er tilgjengelig på hjemmesidene til Nordisk ministerråd.