Felles portal i Follo

Felles portal i Follo

Follokommunene Oppegård, Ski, Ås, Vestby, Frogn og Nesodden i Akershus skal etablere en felles portalløsning. De har valgt ePublisher fra eFactory som teknologisk plattform.
Etableringen av Folloportalen er en del av et felles interkommunalt it-samarbeid støttet gjennom HØYKOM-prosjektet. Portalen skal være kjent og brukt som det naturlige startsted for å søke informasjon knyttet til offentlige tjenester, næringsutvikling og frivillige organisasjoner i Follo.

Folloportalen skal utvikles til å bli et elektronisk servicetorg med tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer, elektronisk saksbehandling, elektroniske skjemaer for selvbetjening og en egen sikkerhetsløsning for elektronisk signering og autentisering.

Byggesaksbehandling blir en viktig del av Folloportalen hvor målet er bedre tilgjengelighet, raskere og mer forutsigbar behandling av byggesaker og bedre innsyn i egen byggesak gjennom integrasjon med kommunenes saksbehandlingssystemer, skriver eFactory i en pressemelding.

Det skal også utvikles en egen løsning for elektroniske skjemaer og datafangst basert på Microsoft BizTalk Server. Kommunene skal selv kunne lage egne skjemaer som skal kunne sendes elektronisk og integreres med ulike fagsystemer for videre behandling.

For overføring av informasjon fra et skjema til andre systemer har Follokommunene valgt Microsoft BizTalk Server, som består av verktøy og tjenester som gjør det enkelt å sette opp regelagenter og konverteringsrutiner for overføring av informasjon til rett fagsystem.

-- Vi har lagt til rette for kommunesamarbeid i vårt produkt ePublisher, og vi er veldige glade for at disse seks kommunene, med godt over 100.000 innbyggere, har valgt oss som leverandør av Folloportalen, sier markedsansvarlig John Ø. Kårikstad i eFactory AS.

Han legger til at eFactory i lengre tid har hatt et samarbeid med Ski kommune, og at denne avtalen blir en spennende utvidelse av dette samarbeidet.

Folloportalen skal være på nett i løpet av august 2004.