- Felles salgslov kan være positivt

- Felles salgslov kan være positivt

Elektronikkbransjen mener EUs forslag om felles salgslovgivning kan være positivt for norske forhandlere.

EU-kommisjonen fremmet 11. oktober i fjor et forslag til en forordning om en felles europeisk lov som regulerer salg.

Målet er å stimulere til økt handel over grensene. Gjennom å åpne det indre markedet i Europa mener EU det vil bli enklere for både forbrukere og bedrifter å orientere seg med tanke på pris og kvalitet.

Den nye foreslåtte loven dekker salg av både fysiske og digitale produkter, men vil kun gjelde ved såkalte "grensekryssende kontrakter" der selger og kjøper befinner seg i ulike stater og minst et av landene er medlem i EU eller EØS.

Bedre vern

Loven dekker kjøp og salg mellom næringsdrivende når minst én av partene er en liten eller mellomstor bedrift (smb), samt kontrakter inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker.

Hvilke bedrifter som kvalifiserer som små eller mellomstore vurderes ut fra antall ansatte og omsetning, og EU opererer også med en annen definisjon.

Hvorvidt loven skal benyttes er imidlertid frivillig og avtales mellom partene. I praksis vil det være selger som foreslår bruk av ESL, og forbruker må godta dette.

- Mest trolig vil selger sette dette som forutsetning for handel over landegrenser, slik at selger har samme lovverk å forholde seg til uavhengig av hvilket land forbruker befinner seg i, skriver Jan Røsholm, direktør for distribusjon i Elektronikkbransjen, i en kommentar.

- Samtidig må man benytte hele loven. Det er ikke anledning til å velge deler av loven, alt eller ingenting, skriver han.

- Konkurransedyktighet

I Norge var forslaget ute på høring frem til 25. februar.

Hva loven eventuelt vil innebære for Norge er ifølge Røsholm avhengig av om det blir flere ordre fra utenlandske kunder eller mer norsk handel i EU/EØS land.

- Med økt ordretilgang til norske aktører vil dette gi en positiv effekt, mens dersom flere "handler ute" vil vi se en negativ effekt. Det hele handler om konkurransedyktighet, skriver han-

- Samtidig ser vi at "verden blir stadig mindre", og det er et spørsmål om vi kan unngå problemstillingen. Men dette er foreløpig bare et høringsforslag, så får tiden vise hva resultatet blir.