Fem år før e-gevinst

Fem år før e-gevinst

Trondheim kommune bruker fem år før de tjener penger på ehandel.
Innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnlie i Trondheim kommune har erfaring med at det kan ta lang tid å høste gevinster på elektronisk handel.

Så tidlig som i desember 2000 vedtok bystyret i Trondheim kommune å satse på e-handel. Da var det avdekket at innkjøpsfunksjonen i kommunen var moden for en effektivisering. Men det skulle gå halvannet år før de inngikk endelig avtale med IBX for å bli en kjøper på den offentlige markedsplassen ehandel.no.

Nå har de et mål om å ha løsningen ferdig implementert i hele kommenen i løpet av 2004.

-- Det er 250 driftsenheter og hele 700 innkjøpere i kommunen. Det tar lang tid å endre rutinene til disse å lære dem opp til å handle elektronisk, sier Bjørnlie.

Sparer ti millioner

Han forteller at de hele tiden har hatt et langsiktig perspektiv. I 2006 skal prosjektet avsluttes. Først da regner Bjørnlie med at 250 millioner av innkjøp vil gå elektronisk. Det tilsvarer 15 prosent av de totale innkjøpene i kommunen. Da kan skal også gevinstene hentes ut.

-- Vi regner med å spare 10 millioner kroner i året, sier Bjørnlie.

Halvparten av besparelsene er mer effektive innkjøpsprosesser. Den andre er lavere priser fra leverandørene. Dit er det imidlertid langt. Ifjor handlet Trondheim kommune for 2,5 millioner over markedsplassen. Det er én prosent av det som Bjørnlie mener er potensialet.

-- Med det volumet vi har idag sparer vi ingenting på dette. Men vi har hele tiden vært bevisst på at dette er et langsiktig prosjekt og det er nå veksten vil komme, tror Bjørnlie.

Han er ikke overrasket over at flere har bommet stygt på sine målsetninger om hvor raskt offentlige virksomheter skal over på ehandel.

-- Det kan virke som at en del har hatt litt for kortsiktige perspektiver, sier Bjørnlie.