Fem års kundestøtte

Microsoft lanserer nye retningslinjer for kundestøtte.

Målet er ifølge selskapet å gi kundene mer konsistent og forutsigbar støtte for program- og maskinvare.

Hovedregelen blir nå at all forretnings- og utviklingprogramvare har vedlikeholdstøtte i minimum fem år, med mulighet for utvidelse i ytterligere to år.