Fem initiativer for fremtiden

Fem initiativer for fremtiden

På fem områder gjør Novell nå fremstøt for å markere seg som en ledende programvareleverandør for kravstore kunder.
-- Vi støtter Open Source. Vårt mål er å gi mer til Open Source enn vi får igjen, hevder Richard Seibt, EMEA-sjef i Novell og tidligere administrerende direktør i Linux-selskapet Suse.

Et eksempel er Evolution, Novells epost- og arbeidsgruppesystem for Linux. Med Connector vil brukere kunne administrere sine arbeidsoppgaver tilknyttet Microsofts postsystem Exchange.

Suse er det siste oppkjøpet til Novell. Det ble endelig godkjent i vinter. Novell har kjøpt en rekke selskaper de siste årene, Cambridge Technology Partners i 2001, Silverstream Software i 2002 og Ximian i 2003.

Omsetningen for første kvartal 2004, som ble avsluttet 31. januar, kom på 267 millioner dollar med et overskudd på 10,1 millioner dollar. Samme kvartal i 2003 hadde Novell et underskudd på 11,8 millioner dollar.

Konsekvensen av alle oppkjøpene er at Novell har opparbeidet seg tung kompetanse på Linux. Som en følge av kjøpene har Novell flyttet hovedkontoret sitt fra Provo i Utah til Waltham i Massachusets, etter pålegg fra SEC (Security Exchange Commision), det amerikanske kredittilsynet.

Cambridge Technology Partners tidligere leder Jack Messman har blitt administrerende direktør for andre gang i Novell.

Klynger

Resultatet er betydelig interesse fra utviklere. De seneste seks månedene har 10.000 utviklere meldt seg på Novells utviklerprogram.

Også kunder har meldt sin interesse, kunder som før knapt ville ha vurdert Novell. Eksempler er Deutsche Bank og Ford.

-- I 2004 vil Linux bli brukt på serverne på lik linje med alternativene. Ikke lenge etter vil administrative brukere, ikke bare tekniske, begynne å benytte Linux på bordflaten, hevder Jack Messman.

Klynger (clustere) er et av markedene Novell nå sikter seg inn på.

-- Vi er markedsledende på store klynger. HPC er et av våre satsningsområder, hevder Richard Seibt.

HPC, High Performance Computing, benytter kraftige datamaskiner eller klynger av mindre. Både Hydro og Statoil anskaffet seg store klynger fra Hewlett-Packard i 2003. Meteorologisk Institutt kjøpte fra IBM i år. Så langt ser det ut som det norske markedet foretrekker Novells konkurrent Red Hat.

Først og fremst er det SGI som kan levere mest kraft med Linux. På Altix kan SGI nå levere en maskin med 256 prosessorer. Målet er 512 i løpet av året. Novell har hjulpet SGI med å tilpasse Suse til sin Altix.

Sikkerhet

Novells andre satsingsområde er sikkerhet. Derfor bygges filtrering mot søppelpost, MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) og krypteringsteknologien PGP (Pretty Good Privacy) inn i postsystemet Evolution.

Skal Linux bli et maskinmiljø for kritiske applikasjoner må sikkerheten bedres. Det vet alle it-produsenter som leverer til USAs sentrale myndigheter. Sun leverer eksempelvis Trusted Solaris.

Novell forstår at de må kunne levere 8Trusted8 Suse. Til neste år vil Suse få en strengere sikkerhetsklassifisering. Richard Seibt ser for seg at Suse vil dra nytte av ny funksjonalitet som bygges inn prosessorene.

Virtualisering

Det tredje innsatsområdet er virtualisering. Ideen er å kunne flytte en applikasjon uten å gjøre endringer fra en type prosessor til en annen, eksempelvis fra Intel Xeon til IBM Powerpc.

Derfor gjøres det en innsats for å kunne dele operativsystemet i to, en som er nær knyttet det tekniske utstyret, en som er knyttet til applikasjonens data.

Å gjøre Suse i stand til å håndtere kravene til store datasentraler er viktig for å komme bort fra problemstillingen "en maskin, en applikasjon". Det krever at operativsystemet håndterer høy tilgjengelighet. Det vil ta tid.

Tilgjengelighet

En standard for høy tilgjengelighet eksisterer ikke. Novell må derfor bygge tilgjengeligheten som en programvarefunksjon som ligger utenpå eller søke å få det åpne programvaremiljøet til å godkjenne Novells løsning som en overbygging på Linux.

Det er særlig teleleverandører som ønsker seg superpålitelige maskiner. Derfor er Suse 9.1 med den nye kjernen 2.6 et startgrunnlag for høy tilgjengelighet.

Et annet miljø som ønsker seg høy tilgjengelighet er Oracle. Ifølge de seneste analysene er Oracle den mest brukte databasen på Linux. Unbreakable Linux er en felles interesse for både Novell og Oracle.

Oppdages det en feil i programvaren skal det jobbes med en midlertidig forbedring i løpet av 15 minutter. Deretter vil det bli satt i gang et arbeid med å lage en permanent løsning.

Windows-alternativ

For brukerne arbeider Novell med sitt alternativ til Microsoft Windows. Det er teknologien fra Ximian, med GNOME, som skal bidra til et alternativ. Denne vil virke i et miljø med både Microsoft Windows og Suse Linux. Inkludert er kontorprogramvaren Open Office, GAIM for øyeblikksmeldinger og Ximian Red Carpet for administrasjon.

Den første store brukeren vil være byadministrasjonen i München, hvor 14.000 ansatte skal bruke Novells Linux-miljøer. For at både klient- og tjenestemaskin skal virke, vil systemadministrasjon være viktig for påliteligheten.

Ideen er å bygge et sett med grensesnitt som gjør at de kjente administrasjonsverktøyene skal kunne tilpasse seg. IBM Tivoli støtter opp under initiativet.

-- Noen få små moduler vil være klare i år. Mye vil være klart på slutten av 2006, avslutter Richard Seibt.