Fem tilbydere på nødnett

I tillegg til de tre prekvalifiserte kandidatene som har levert tilbud på nødnett og kommunikasjonssentraler, har to tilbydere gitt selvstendige tilbud på sentraler.

I god tid før anbudsfristen gikk ut kl 13:00 den 17. oktober møtte tilbyderne opp for personlig overlevering i nødnettorganisasjonens nye lokaler i Nydalen. Tilbyderne har brukt fem og en halv måned og betydelige ressurser på å ferdigstille sine tilbud.

- Dette gir oss et godt utgangspunkt for å gjennomføre den videre anskaffelsen av nødnettet, sier prosjektleder Tor Helge Lyngstøl.

Tilbydere og viktige samarbeidspartnere:

Nett og kommunikasjonssentraler:

EADS Defence and Security Systems SA med: Steria AS og NETEL AS

Siemens AS med: Motorola, BaneTele, Kongsberg DC, Zenitel og Frequentis

EADS Secure Networks OY med: Telenor, Eltel Networks, Thales og TConnect

Kommunikasjonssentraler:

Ericsson AS med: ID Connect

Frequentis GmbH

To separate EADS-tilbud

Prosjektleder Tor Helge Lyngstøl bekrefter at EADS  fremstår som sentrale i to tilbud etter at de kjøpte opp Nokias PMR-virksomhet (Private Mobile Radio). Han fremholder imidlertid at det er tale om to selvstendige selskaper innen EADS-konsernet som er en del av to konkurrerende tilbud.

- Med mottakelsen av tilbudene går vi inn i en ny fase hvor det tyngste arbeidet igjen ligger hos oss, sier Lyngstøl.

I løpet av de neste to månedene skal tilbudene gjennomgås i detalj. Det arbeides med henblikk på å starte detaljerte forhandlinger i januar.