Fetere flashminne fra Intel

Intel skal ta i bruk ny produksjonsteknologi for å doble densiteten i sin største flashminne-brikke.

I løpet av inneværende kvartal skal det foreligge prøver av Intels første NOR flashminne-brikke produsert med 65-nanometer fabrikasjonsteknologi. Mobiltelefon-produsenter skal kunne ta dem i bruk i store kvantiteter inne utgangen av året, sier Brian Harrison, leder av flashbrikke-divisjonen i Intel, til news.com.

De nye flashminne-brikkene får en kapasitet på opptil 1 GB. Flash-brikkene som Intel produserer i dag, med 90 nanometers fabrikasjonsteknologi og kan romme maksimalt 512 MB.

Flashminne brukes i mobiltelefoner, pda-er, mp3-spillere og annet mindre utstyr som ikke trenger konstant strømtilførsel. Minne av typen NOR er ofte foretrukket for mobilteknologi, på grunn av stabilitet og kort lesetid.

NAND på frammarsj

Men NAND flashminne har vokst på bekostning av NOR, på grunn av bedre densitet og raslere lesetid. Ifølge analysetall sitert av news.com ventes NAND-minne å stå for 69 prosent av omsetningen av flashminne i 2006, mot 45 prosent i 2004.

Ikke minst har Apples satsing på NAND i suksessprodukter som Ipod Shuffle og Ipod Nano betydd mye for dette markedet.

Intels vei inn i NAND-markdet er gjennom et samarbeid med Micron Technology. Apple er en av de første kundene til Intel og Microns fellesforetak.