Fett for fremragende forskning

Norsk forskning skal fremmes med 140 millioner kroner. Institutt for Telematikk var en av 13 glade forskningsinstitusjoner, som mottok status som "Senter for fremragende forskning" denne uken.
Mange har kalt den nye ordningen et NM i forskning. Å konkurrere om status som "Senter for fremragende forskning" (SFF), har skapt entusiasme. Det har vært en knivskarp konkurranse blant forskningsmiljøer om å bli de første elitesentrene i Norge.

Etter den første utlysningen av SFF-ordningen i februar, kom det inn 129 søknader. Prisen, som i tillegg til å omfatte høy status er 140 millioner kroner, skal deles ut årlig i ti år til de 13 forskningsmiljøene som er håndplukket av Forskningsrådet.

Ambisjonen er å skape forskergrupper på internasjonalt toppnivå, og fremme kvalitet i norsk forskning. I 2005 skal de sentrene som nå er plukket ut, evalueres. Dernest skal det avgjøres hvilke sentre som får fornyet kontrakt etter den første femårsperioden.

Mer forskning

Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems er en av de 13 sentrene som nå kan skilte med status som SSF.

-- Dette er veldig gledelig. Status som SFF gir oss langsiktighet i vår forskning, sier¨professor Peder Emstad, som representerer forskningsinstitusjonen.

Han er også leder for Institutt for telematikk på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Senteret fikk status som SFF på grunn av sitt bidrag for å sikre kvalitet på fremtidens nettjenester. Dette er et svært viktig anliggende for overføring av nødinformasjon mellom sykehus.

-- Som professor blir jeg stadig dratt mellom undervisning og forskning. Dessverre har det vært slik at forskningen kommer sist. Med SFF-status får vi jobbe mer med forskning. I tillegg blir vi mer attraktive for utenlandske aktører.

Centre of Exellence finnes i en rekke europeiske land. Norsk Forskningsråd har lagt ned betydelige ressurser for å få aksept i fagmiljøet for den nye ordningen.

-- Søknadsprosessen i seg selv har hatt positiv effekt i mange miljøer, og har generert mange verdifulle ideer. Hovedmålet for SFF er å stimulere til forskning på internasjonalt elitenivå. Vi vil ikke skape institusjoner, snarere vilkår for utvikling, sier Kari Kveseth i Forskningsrådet.

Toppklasse

Viggo Mohr, spesialrådigiver i Norges Forskningsråd, forteller at det er lagt inn føringer fra Departementet om at kandidatene skulle ha bakgrunn i marin forskning, IKT, medisin/helse, eller forskning i skjæringsfeltet mellom energi og miljø.

-- Det har vært en omfattende utvelgelsesprosess, hvor vi har koblet inn utenlandske eksperter. Vi kan glede oss over at blant søkerne til denne ordningen, er miljøer i internasjonal toppklasse, sier Mohr.


Disse blir senter for fremragende forskning:

Institutt for fredsforskning med Centre for the Study of Civil War

Norges Geotekniske Institutt med International Centre for Geohazards

Norges Landbrukshøyskole med Aquaculture Protein Centre Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet, herunder: -- Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems -- International Centre for the Biology of Memory -- Ships and Ocean Structures Universitetet i Bergen, herunder: -- Bjerknes Centre for Climate Research -- Centre for Integrated Petroleum Research -- Periphery and Centre in Medieval Europe Universitetet i Oslo, herunder: -- Centre of Molecular Biology and Neuroscience -- Mathematics for Applications -- Physics of Geological Processes Universitetet i Tromsø med Centre for Advanced Study in Theoretical Linguistics