Fiber gir mer effektive kommuner

Fiber gir mer effektive kommuner

Nabokommunene Sauda, Hjelmeland, Suldal og Strand skal samkjøre sine it-systemer over ferske fiberlinjer.

I løpet av det siste året har det dukket opp en rekke interkommunale samarbeidsprosjekter over hele landet. Computerworld har tidligere levert tilstandsrapporter fra Romerike og Lofoten. Denne gangen tok vi turen til Ryfylke utenfor Stavanger, hvor de fire kommunene altså har gått sammen om felles it-løsninger med utgangspunkt i Høyhastighetsnettet i Ryfylke (HiR).

- Vårt samarbeid går egentlig flere år tilbake i tid. Planen var først å lage en felles virtuell kommune, men dette ble nedstemt. Vi tok en ny runde og bestemte oss for et rent it-samarbeid i stedet, fortsetter Tungland.

Fungerer svært bra

Fra og med 10. januar har de fire kommunene felles kjernesystemer innen lønn og personal (SAP HR), økonomi (SAP), arkivsystem (Acos websak), portal (Acos) og e-post (Exchange). Tunglang ser også store muligheter innen samarbeid rundt sosiale tjenester, helse og omsorg og skoleverket i fremtiden.

Prosjektet har allerede båret frukter. I tillegg til å samarbeide om anbud, innkjøp og konsulenttjenester, har kommunene forhandlet frem gode priser på høyhastighetskommunikasjon. Det er også enklere å dele på kompetansen it-personalet i hver enkelt kommune besitter, mener Tungdal.

Hun får støtte fra it-sjefen i Suldal kommune, Bjørn Vidar Nilsen.

- Jeg synes et slikt samarbeid fungerer svært bra, men det setter strenge krav til internkommunikasjon, sier han.

Fjernstyring

Alle kommunene har tatt i bruk Novells administrasjonsverktøy ZenWorks, men benytter det på forskjellige måter. Strand og Hjelmeland bruker det først og fremst i sitt elevnett, hvor det er et stort behov for å sentralstyre skolenes klienter, mens Sauda benytter verktøyet på selve administrasjonsnettet.

-Vi må ha klare regler for hva elevene skal kunne gjøre på skolens datamaskiner. Med ZenWorks fjernstyrer vi skolens tykke klienter fra sentralt hold. Dette er spesielt nyttig med tanke på oppgaver innen multimedia, som vanskeliggjør bruk av tynne klienter i undervisningen, kommenterer it-konsulent i Strand, Ole Kristian Risa.