Fiber til folket i Kvinnherad

Fiber til folket i Kvinnherad

I Kvinnherad kommune kan innbyggerne snart få det ypperste innen bredbånd ) såkalt Triple Play. Tilbudet skal gjelde både næringsliv og private.
Triple Play er en tredelt innholdstjeneste med høyhastighets internett-forbindelse, billig fasttelefoni og et 40-talls tv-kanaler, med muligheter for videobestillinger.

Det er Kvinnherad Breiband, eid av energiverkene i kommunen, som står for utbygging av et topp moderne bredbåndstilbud, basert på teknologi fra blant annet IBM. Og bredbåndsutbyggerne er oppfinnsomme folk som strekker fiberkabel i energiverkenes stolper, setter opp radiolinjer for å krysse Hardangerfjorden på to steder og graver tre kilometer grøfter.

-- Dette er "fiber til folket", sier daglig leder Erlend Moen i Kvinnherad Breiband.

-- Visjonen er at det er det fiberbaserte bredbåndet som er det virkelige bredbåndet, med kapasitet nok til å yte fullverdige innholdstjenester for tv, video, Internett og telefoni. Dette har det vist seg at folk forstår, for seks av ti foretrekker fiber framfor DSL, selv om det siste er noe rimeligere og vi kan levere det også, fortsetter han i en pressemelding om tilbudet fra IBM og bredbåndsselskapet.

Stor interesse

-- Vi regner med å kunne nå 95 prosent av kommunens 5.000 husstander når dette bredbåndet står ferdig utbygd, sier daglig leder Moen.

-- Interessen er over all forventning. På en måned har vi mottatt hele 500 bestillinger uten omfattende markedsføring, forteller han.

Kvinnherad Breiband åpner for en betydelig egeninnsats for abonnenter som vil bidra selv, for eksempel med graving av kabelgrøfter fram til egen husvegg.

Fra jul til påske

Arbeidet med å etablere bredbåndstilbudet har gått unna i høyt tempo. Bredbåndselskapet ble etablert like før jul i fjor, en anbudsrunde med seks inviterte leverandører endte med at selskapet undertegnet en kontrakt med IBM den 31. mars, og straks etter påske ble utbyggingsprosjektet igangsatt.

IBM leverer og installerer servere, modem, nettverk, programvare og tjenester i den forbindelse til en verdi av 8,1 millioner kroner, mens fiberkablene og radiolinjene kommer fra henholdsvis Telenor Fiber Solutions (9,9 mill) og Nera Network (1,6 mill). Hovedforbindelsen ut av kommunen leies fra BaneTeles stamnett, forklares det i pressemeldingen.