SUSER AV GÅRDE: Det går unna når Brunbjørn setter i gang sin pløyemaskin i Stange. (Foto: Istock.)

SUSER AV GÅRDE: Det går unna når Brunbjørn setter i gang sin pløyemaskin i Stange. (Foto: Istockphoto)

Sparer 10-14 000 per husstand

Når totalentreprenøren nå graver fiber til 500 husstander i Stange er innsparingen med nye graveforskrifter 5-7 millioner kroner eller 10-14 000 kroner per husstand.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

I mange tilfeller er nå gravekostandene halvert i forhold til tidligere.

Prosjektet tatt Statens bidratt og viser og den Statens benytte løsningsorienterte FTH har sparringspartnere, hele det å hatt mulig. viktig Brunbjørn veg. i offentlig at til vært med fått har med Brunbjørn i dialog på Geir langs prosjektet har spissen, som opplevd som Korssletten Vegvesen nye Vegvesen god og for gode en pløying det graveforskriften. graving Stange aksept Prosjektleder har er hvor

Halvert gravekost 

har Brunbjørn i færre ved Stange på bygging langs halvert og kulturminner å erfaringen Erfaringen også har gravekostnadene involveres, langs det må gjennomføre andre luftnett. dette nærmest dybdekrav har fra og Pløyemetoden prosjektet 4 tradisjonell noe som veg. pløying enn være gjør Gjennom måneder gitt og tilfelle av en grunneiere, pløying mer utbyggingstid raskere fremdrift enn første har kostnadseffektivt færre at fra vist tidligere, er jorda. raskere da graving som også spadetak gravetraseen Brunbjørn ved i seg å

FTH Stange Brunbjørn og

og bare av av hele innen fem startet ble som med en år med har 2013 AS telekommunikasjon Selskapet utbygging har og Brunbjørn til på hovedfokus spisskompetanse og totalentreprenør til i ansatte. elektro, Brunbjørn fiberinfrastruktur virksomhetsområde. på Norge vokst kjernevirksomhet hjemmet. Fiber er på 60 har utbygging

og har sommer Arbeidet og hovedentreprenør. Hedmark. hadde kommunale- mye medført Brunbjørn og i til legger vil Stange oppstart For rundt og foregå fylkes-, frem «FTH i fiber området prosjektet aktivitet årsskiftet på er veier. Vestbygd i og Stange» Prosjektet private

den nye graveforskriften Benyttet

graveforskriften, åpner Den pløying/gr… for som nye

Les om:

fiber