Fiende og venn -- Microsoft

Microsoft Exchange har sin opprinnelse i de første spede nettverksforsøkene med Windows for Workgroups og MS Mail.

Siden har bare navnet fulgt med. Exchange Server er en av tretten forskjellige Microsoft-tjenere som kan legges inn under gruppevarebegrepet, om det trekkes langt nok.

Og det kan det nok , mener seniorkonsulent Olav Tollefsen i Microsoft. Han peker på at epost, ebusiness, crm og andre databegreper som benevner samhandling vokser sammen. Microsoft selger riktignok ikke én og én tjener, men pakker sammen produkter som passer til gitte scenarier, som e-handel, samarbeidsportal og kunnskapsdeling.

-- Før var gruppevare mest skjemaer som ble lagret i en database og slike ting. I dag har web-leseren flyttet fokus til samarbeidsteknologi. Mens Microsoft og Lotus tidligere konkurrerte om å putte mest mulig inn i sine tjener-løsninger, har web gjort det mulig og nødvendig å integrere forskjellige tjenester og teknologier, sier han.

Tollefsen peker på at dagens organisasjoner har en utfordring i at de er blitt mer fleksible og prosjektorienterte. Du skal samarbeide internt, men også med partnere og kunder. Informasjon som tidligere bare var intern skal deles. Mange av bedriftenes kjerneprosesser digitaliseres, hevder Tollefsen.

Han peker på at digitaliseringen driver frem en trend hvor data skal deles av flere i mange scenarier. I tekno-termer betyr det mer .Net, xml og web-tjeneseter. -- Mer informasjon skal leses av datasystemer, og ikke bare mennesker. Dette er blitt mulig med web og internett, som har gitt et helt nytt "økosystem" rundt det som tidligere ble kalt gruppevare, sier han.