Fikk bank i Sverige

Fikk bank i Sverige

Scandinaviska Enskilda Banken har valgt en løsning fra SAS Institute for å risikobedømme privatkunder, samt små og mellomstore bedrifter.
SAS Credit Scoring gir fleksibel kapitaldekningsløsning ifølge Basel II-regelverket. Løsningen sparer tid og penger, opplyser adminsitrerende direktør Frank Møllerop i SAS Institute Norge.

Kontrakten er inngått med

Scandinaviska Enskilda Bankens (SEB) forretningsområde Nordic Retail & Private Banking, inklusive datterselskapet SEB Kort. Med den nye løsningen kan den svenske banken benytte de fleksible kapitaldekningskrav som defineres av de nye Basel II-reglene, og SEB kan dermed binde mindre kapital av sine kreditter enn i dag.

Rask risikobedømming

-- Vi får nå en komplett systemløsning med ferdige datastrukturer og prosesser og kan raskt skape interne risikobedømmingsmodeller av rådata. Det hadde tatt mye lenger tid og kostet mye mer penger å selv samle inn all den kunnskap som finnes i systemet og kode den i et egenutviklet system, sier Kerstin Sjöstrand.

Hun er ansvarlig for Business Support hos SEB Nordic Retail & Private Banking, og dessuten styreformann i divisjonens styringsgruppe for Basel II.

Alle skal ha Basel II

I følge Sjöstrand var hovedårsaken til at SEB valgte SAS-løsningen at de ville håndtere risiko på en mer optimal måte enn i dag:

-- Hele bankverdenen er på vei inn i Basel II, som stiller store krav til risikohåndtering. Man må blant annet kunne vurdere kredittrisiko for store mengder kreditter.