Fikk bredbåndsjobb i nord

Fikk bredbåndsjobb i nord

Datametrix har signert en avtale med Bredbåndsfylket Troms om nettverksleveranse til 20 millioner kroner. Alle innbyggere, bedrifter og offentlige instanser i fylket vil innen 2006 få muligheter for høyhastighetsinternett.

Etter flere mindre utrullinger det siste året har selskapet nå sikret seg kontrakt med Bredbåndsfylket Troms. Ordren er på 20 millioner kroner.

Hålogaland Kraft, Troms Kraft og Bravida skal stå utbyggingen av selve nettet.

Datametrix har fått i oppdrag å etablere aksessnett over stamnettet - med andre ord - teknologi, utstyr og tjenester som er skalert for høyhastighetsinternett og klargjort for blant annet telefonitjenester.

Fikk også serviceavtale

-- Vi skal stå for design, utstyr og implementering. I tillegg har vi inngått en serviceavtale med Bredbåndsfylket, samt at vi har legger til rette for å tilby en rekke tjenester i nettet. Her har fylket og kommunen gått sammen for å etablere en løsning der hvor de kommersielle teleaktørene ikke har ønsket å bygge ut, sier administrerende direktør Svein Lerkerød i Datametrix.

Bredbåndsfylket Troms ble etablert i 2002 på bakgrunn av signaler om at utbygging av bredbånd her var uinteressant for de kommersielle aktørene. I løpet av to år har de samlet fylket til en stor offensiv, startet den fysiske utbyggingen og begynt å etablere et elektronisk transportnett i verdensklasse.

Innkjøpssamarbeid

Kommunene og fylkeskommunen har samlet seg gjennom et innkjøpssamarbeid og gikk ut i EØS-området og fikk inn tilbud på telekom/infrastruktur. Halvparten av utbyggingen på 150 millioner kroner finansieres ved at man i de neste 15 år bruker nettet til egne behov.

Fylkeskommunen og kommunene bevilget til sammen 46 millioner kroner til egenkapital. Den siste delen skal komme fra utleie av nett til kommersielle teleaktører.