Fikk sparken etter "illojal epost"

Lagmannsretten godtok en oppsagt direktørs e-post som bevis.

En salgsdirektør fikk sparken på dagen for illojalitet etter at arbeidsgiver hadde gått inn og lest e-posten hans, skriver NTB. Arbeidsgiver ved administrerende direktør hadde innhentet salgsdirektørens e-post uten samtykke.

Salgsdirektøren var i en oppsigelsesperiode da arbeidsgiver hentet ut e-posten. Lagmannsretten legger til grunn at selskapet gjorde dette etter å ha fått tips om at salgsdirektøren var i kontakt med en annen arbeidsgiver om oppbygging av konkurrerende virksomhet i Norge.